พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันที่ 2 มิ.ย. 62ในวาระครบ 7 วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้ 15 วัน (วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย.62) 50 วัน (วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 62) 100 วัน (วันอังคารที่ 3 ก.ย.62) ณ วัดเบญจมบพิตร ...*...

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่องตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา 21 วัน นับแต่วันจันทร์ที่ 27 พ.ค.62 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 62 ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิ .ย.62 ...*...

“ไม่ว่าจะชอบท่านหรือไม่ชอบท่าน ไม่ว่าจะรักท่านหรือเกลียดท่าน แต่ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ คือผู้ที่มีบุญคุณต่อชาวไทย เพราะเป็นผู้มีบทบาทในการสลายขั้ว พคท. ในยุคที่ชาวโลกเชื่อทฤษฎีโดมิโนและฟันธงว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ ถัดจากเวียดนาม” วินทร์ เลียววารินทร์ ศิลปินแห่งชาติ ...*...

แต่ที่ ศรพระราม รู้คือ หากวันนั้น พล.อ.เปรม ไม่ใช้ “การเมืองนำการทหาร” อันเป็นที่มาของคำสั่งที่ 66/23 ยุติการปราบปรามด้วยกำลัง และเปิดการพูดคุยเจรจา ...*...

วันนี้ประเทศไทยอาจกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ไปแล้ว ไม่มีใครมีสิทธิมีเสียง หรือเสรีภาพ และคงไม่ได้ “แกว่งปาก” ออกมาพล่ามตามโซเชียลแบบทุกวันนี้ เฟสบุ๊กก็คงไม่ได้ใช้ ทวิตเตอร์ก็อย่าหวัง!! ...*...

สภากาชาดไทย ชวนประชาชนทที่สนใจประกอบอาชีพเลี้ยงดูเด็กและบุคลากรของหน่วยงานที่เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อายุ 0-6 ปี ครั้งที่ 10 จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. ที่อาคารวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิ.ย. หรือ สอบถามได้ที่0 2256 4209 และ 1664 ...*...

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์กับการฝึกอบรม “การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคกลางตอนล่างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อรับฟังความรู้และเทคนิคในการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ในยุคใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 , 8 – 9 และ 22 – 23 มิ.ย. ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ฟรี!! สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02 – 800-2308 – 14 ต่อ 3122 /3104 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ nea.ditp.go.th และ Facebook.com/nea.ditp ...*...

กมลวิศว์ แก้วแฝก ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นำสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. เปิดตลาด ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 ระหว่างวันนี้ – 1 มิ.ย. ที่บูท B27 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่ 28 พ.ค. เวลา 08.30 น. บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมThailand Rice Convention 2019 พร้อมปาฐกถาในหัวข้อ “ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก” ที่ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ...*...

เวลาเดียวกัน อัษฎางค์ ขำคมกุล ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ท่าอากาศยานไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ที่ห้องเจมินี่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...*...

10.00 น. ระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.ฉะเชิงเทรา และ ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซีพีเอฟ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ซีพีเอฟ ลดค่าครองชีพประชาชน" นำคาราวานสินค้าอาหารคุณภาพปลอดภัย ราคาพิเศษ จากเครือซีพี-ซีพีเอฟกว่า 200 รายการและของดีประจำจังหวัด พร้อมชมฟรีกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา ...*...

เวลาเดียวกัน ซีพีเอฟ โดย สุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข และ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ นำนวัตกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืนและผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรมพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด "ครัวของโลกที่ยั่งยืน" ในงาน THAIFEX World of Food Asia 2019 ที่บูธซีพีเอฟ เลขที่ R01 R15 Q01 Q15 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ...*...

14.00 น. นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “OTOP Prestige” จากท้องถิ่น บินสู่สากล...ระดับโลก มหกรรมสินค้า OTOP พรีเมี่ยมระดับโลก ที่บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ “International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019” และทรงเปิดนิทรรศการ “Discovers the Treasures and Unique Biodiversity in Thailand (From the Mountain to the Sea) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในโอกาสนี้ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เฝ้ารับเสด็จ

ผ้าไทยสู่สากล...ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อัจฉราพร พงษ์ฉวี สาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ และ อิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ร่วมกับ แบรนด์ WISHARAWISH จัดงานการแสดงผลงานเครื่องแต่งกายผ้าไทยต้นแบบ ในโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2562 “จากแดนไกล” คอลเลกชั่นผ้าไทยร่วมสมัยล่าสุดออกแบบรังสรรค์ผลงาน โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ที่หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

การันตีคุณภาพ...สุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบป้ายจำหน่ายเนื้อสุกรปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง แก่ เมทินี พิศุทธิ์สินธพ รอง กก.ผจก.ใหญ่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เพื่อการันตีคุณภาพให้ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ โดยมี น.สพ.ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ และ ส.พญ.คชาภรณ์ เต็มยอด ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

เปิดทางน้ำไหล...สุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตหนองแขม และ โครงการ เจียมจีรกุล ผช.ผอ.เขตหนองแขม พร้อมด้วย กฤษวัชร์ ศรีสุวรรณ หน.ฝ่ายโยธาฯและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล ร่วมกับ สำนักการระบายน้ำ ที่บริเวณคลองราษฎร์สามัคคี ตามนโยบายของผู้ว่า ฯกทม. เมื่อวันก่อน

ร่วมวิจัยและพัฒนา...ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กก.บห.ซีพี ออลล์ ลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาการเตรียมสารสกัดจากส่วนคัดทิ้งของกะเพรา (ดอก/กิ่งและลำต้น)ศึกษาฤทธิ์ลดไขมัน ปกป้องเซลล์ตับ ฆ่าเซลล์มะเร็ง ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม

หกสิบห้าปี....กานดา วงศ์โกศลสุข รองประธานฯ มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดัสตรี้ จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 65 ปี ให้ ภูษิต วงศ์โกศลสุข โดยมี ศรินดา ภัคพรต อัครรัฐ วงศ์โกศลสุข และ ญาติสนิทมิตรสหาย ร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ที่บ้านเรือนไทย วงศ์โกศลสุข เมื่อวันก่อน

ปรับทัพ...อดิศักดิ์ โรหิตะศุน กก./ผู้ทำการแทน ผอ.สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ สุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกก.ผจก.รี้ด เทรดเด็กซ์ แถลงข่าวการจัดสัมมนา Automotive Summit 2019 ปรับทัพอุตสาหกรรมยานยนต์ รับกระแส Smart Mobilityสู่การผลิตแห่งอนาคต กิจกรรม งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป เมื่อวันก่อน

ยกระดับ...ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการแห่งมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ โบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 7 จัดโดย มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย โดยมี วรสิทธิ์ ญวนพลอย ดร.สุนิสา รื่นเริง กำจาย เครื่องสาย และ สุพรรณีย์ ลิ้มกิตติรัตน์ ร่วมประชุม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

แบรนด์ยอดนิยม...อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล MARKETEER No.1 Brand Thailand 2018 - 2019 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ประเภท Life Insurance แก่ สาระ ล่ำซำ กก.ผจก./ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมืองไทยประกันชีวิต จัดโดย นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้

สร้างนิยามใหม่...กฤษณะ ตระกูลล้ำฟ้า รอง ปธ.กก.และ พีรพล แซ่เหลี่ยว ผจก.ฝ่ายพัฒนาแบรนด์ วันพลัส ประเทศไทย พร้อมสร้างนิยามใหม่ สมาร์ทโฟนซูเปอร์แฟล็กชิพ อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า ร่วมด้วยผู้บริหารจากพาร์เนอร์การจัดจำหน่ายร่วมชมความประทับใจในประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟน ซูเปอร์แฟล็กชิพ ที่โรงแรมดับเบิลยู สาทร