วันที่ 24 พ.ค.2562 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "Thailand Invitational 35-50" ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายยุทธนา ศรีตระบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมให้เคารพในกฏกติกามารยาทการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดหนองคาย มีนักกีฬาฟุตบอล จำนวน 6 ทีม จาก 3 ประเทศ ไทย ลาว และเวียดนาม เข้าร่วมทำการแข่งขัน

ทั้งนี้ประกอบด้วยทีมจากสโมสรการท่าเรือ(Midfield Thailand Bangkok) ทีมหนองคาย A ทีมหนองคาย B ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใต้(Loc Sport Vietnam) ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกลาง(Fc Hieu Nghia Vietnam) และทีมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยคู่เปิดสนามทีมหนองคาย A ชนะ ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใต้(Loc Sport Vietnam) 2-1 คู่ที่ 2 ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกลาง(Fc Hieu Nghia Vietnam) ชนะทีมสโมสรการท่าเรือ(Midfield Thailand Bangkok) 3-0 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 28 พ.ค.นี้

.