“แม็คโคร”เดินหน้าจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค”ครั้งที่ 3 โซนภาคเหนือตอนล่าง ที่แม็คโคร สาขาพิษณุโลก ตอกย้ำผู้นำธุรกิจค้าส่งครบวงจรมุ่งพัฒนาโชห่วยไทยให้เติบโตไป พร้อมชูนโยบายการเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทยคือเป้าหมายของเรา

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในพันธกิจสำคัญของแม็คโครคือการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” ด้วยต้องการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยให้เติบโตไปพร้อมกัน เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเปิดร้านโชห่วยเพิ่มมากขึ้น โดยมาจากหลายปัจจัย อาทิ คนรุ่นใหม่อยากมีกิจการเป็นของตนเอง กิจการครอบครัวรุ่นลูกหลานปรับปรุงร้านให้ทันสมัยมากขึ้น แต่การที่จะสามารถแข่งขันกับร้านค้าสมัยใหม่ได้ ผู้ประกอบการร้านค้าต้องปรับตัวกับตลาดค้าปลีกที่รุนแรงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป

ทั้งนี้แม็คโครจึงได้มีโครงการมิตรแท้โชห่วยในปี 2550 ชูนโยบายการเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือเป้าหมายของเรา ด้วยการให้ความรู้ในการประกอบกิจการร้านโชห่วยทั้งการจัดเรียงสินค้าให้เป็นมาตรฐาน การบริหารจัดการร้านค้าแบบมืออาชีพ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.อรวรรณ ลาภอำนวยผล ประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 11 กล่าวว่า ในปีนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปี แม็คโครจึงได้จัดงานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาคเป็นครั้งแรกใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อมอบความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่รวบรวมไว้และเป็นแรงบันดาลใจให้ร้านโชห่วยประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละยุคสมัยมาปรับใช้กับกิจการของตนเองได้ โดยในปัจจุบันแม็คโครมีลูกค้าสมาชิกที่เป็นร้านค้าโชห่วยทั่วประเทศกว่า 700,000 ราย มีร้านค้าโชห่วยที่ผ่านการอบรมความรู้การจัดการร้านปลีกจากทีมงานศูนย์มิตรแท้โชห่วยแล้วกว่า 47,000 ราย

โดยการจัดงานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาคมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการคือ 1.ช่วยให้ร้านค้าปลีกอยู่ได้อย่างยั่งยืน 2.ช่วยลดค่าครองชีพให้ชุมชน เพราะหากผู้ประกอบการมีต้นทุนในการประกอบกิจการที่ต่ำลง คนในชุมชนก็จะสามารถซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงไปด้วย

สำหรับงานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาคในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 โซนภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค.62 ที่แม็คโครทั้ง 7 สาขาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ไม่ว่าจะเป็นแม็คโครสาขาพิษณุโลก สาขานครสวรรค์ สาขากำแพงเพชร สาขาเพชรบูรณ์ สาขาสุโขทัย สาขาพิจิตร และสาขาพิษณุโลก 2 ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องการบริหารร้านค้าปลีกแบบมืออาชีพ และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วย การจัดแสดงร้านโชห่วยต้นแบบ

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของพันธมิตรทางการค้าของแม็คโครและร้านค้าโอทอปในท้องถิ่น รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านโชห่วย ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน และเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีในงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิดมุ่งมั่น สร้างสรรค์ โชห่วยไทยสู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค. 62 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE จ.ขอนแก่น

สำหรับงานตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค กำหนดจัดงานทั้งหมด 6 ภูมิภาคได้แก่ วันที่ 28 ก.พ.-3 มี.ค.62 ที่แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์,วันที่ 25-28 เม.ย.62 ที่แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ,วันที่ 23-26 พ.ค.62ที่แม็คโคร สาขาพิษณุโลก,วันที่20 -23 มิ.ย.62 ที่แม็คโคร สาขากบินทร์บุรี,วันที่ 18 -21 ก.ค.62 ที่แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี และวันที่ 19 -22 ก.ย.62 ที่แม็คโคร สาขาหาดใหญ่