ที่ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 จากกรณีการถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด อันเป็นลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะได้ประชุมพิจารณาคำร้องและหลักฐาน ที่ กกต. แนบมาท้ายคำร้องว่า จะรับคำร้องไว้เพื่อวินิจฉัยหรือไม่

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมติ 9 ต่อ 0 รับพิจารณาคุณสมบัติธนาธรถือหุ้นสื่อ พร้อมสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.

สำหรับสาเหตุที่นำมาซึ่งการส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย นั้น มาจากการที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นให้ กกต.พิจารณา ว่า นายธนาธร ถือครองหุ้นสื่อในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด และมีการโอนหุ้นภายหลังวันที่สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก่อนหน้านี้ โดย กกต. มีมติเป็นมติเอกฉันท์ เห็นว่า จากพยานหลักฐาน บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด เป็นบริษัท ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่า ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ พบว่ามีรายได้จากการขายนิตยสาร ให้บริการโฆษณา ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน และยังคงประกอบกิจการอยู่ ไม่มีการจดทะเบียนยกเลิกบริษัท หรือ เสร็จการชำระบัญชีแต่อย่างใด

กองทุนประกันวินาศภัย