วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายประมวล มุ่งมาตร นายรัฐฐะ สิริธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแสดงมหรสพในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ประกอบไปด้วย รำถวายพระพร ฟ้อนอวยพร รำถวายพระพร ชุด ร.10 ทรงพระเจริญ การบรรเลงดนตรีไทย และการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จากนักเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง และประจำอำเภอต่าง ๆ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 รับชมการบรรเลงมโหรี เพลงโหมโรง ทศรัตน์กษัตรา รำถวายพระพร ชุดมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ทศพักตร์ยกพลราญรอนพระสี่กรเถลิงภิเษกราชา จากนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ชมการแสดงลิเก จากคณะอดิเทพ ฟ้ารุ่ง

โดยตั้งแต่วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง เข้าร่วมชมมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ชมฟรีตลอดงาน.

กองทุนประกันวินาศภัย