เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 22 พ.ค.กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) และแนวร่วม นำโดย นายอานนท์ นำภา, น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว, น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา และนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ จัดกิจกรรม “RIP-NCPO : Respect Intention of People : เคารพเจตนารมณ์ของประชาชน” เนื่องในวันครบรอบ 5 ปีรัฐประหาร เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ขอลาขาดจาก คสช. จากนี้และตลอดไป  โดยมี นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ได้มาร่วมจัดนิทรรศการมนุษย์กับภาพวาด “คนไม่ทน คสช.” เนื่องในโอกาสครบรอบ5 ปีรัฐประหาร 22 พ.ค.57 ด้วย ที่แยกราชประสงค์