ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทั้งลอกท่อ เพิ่มเครื่องสูบดึงน้ำลงคลองพังพวย ท่อลอดที่ปากซอย 5 สร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมเร่งต้นมิ.ย.นี้วางท่อใหม่ใหญ่แล้วเสร็จ ส่วนซอย 7 ได้ผู้รับเหมาแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียม พร้อมขอความร่วมมือปชช.อย่าทิ้งเศษอาหาร ไขมันลงท่อระบายน้ำ จะทำให้อุดตัน

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม.ติดตามการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยเสรีไทย 5 และซอยเสรีไทย 7 และการขุดลอกคลองลำพังพวย เขตบางกะปิ โดยกล่าวว่า เนื่องจากบริเวณซอยเสรีไทย 5 และซอยเสรีไทย 7 เป็นที่ลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะ พื้นถนนในซอยต่ำกว่าพื้นถนนเสรีไทย เมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมาก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำร่วมกับเขตบางกะปิได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชั่วคราวและระบบถาวร โดยสำนักการระบายน้ำได้ล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยเสรีไทย 5 และซอยเสรีไทย 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที 1 เครื่อง บริเวณข้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อรวมกับเครื่องสูบน้ำเดิม กำลังสูบ 6 ลบ.ม./วินาที จะมีกำลังสูบทั้งหมด 8 ลบ.ม./วินาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย ตอนลงคลองแสนแสบ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปากซอยเสรีไทย 5 เพื่อดึงน้ำจากปากซอยถึงกลางซอยเสรีไทย 5 ลงบ่อสูบผ่านท่อระบายน้ำถนนเสรีไทยลงคลองลำพังพวย ส่วนท้ายซอยจะระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำถนนนวมินทร์และอีกส่วนหนึ่งระบายลงคลองลำพังพวย

นอกจากนี้ ได้เตรียมขุดลอกคลองลำพังพวย เพื่อเปิดทางน้ำไหลเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝน ด้านเขตบางกะปิได้ก่อสร้างท่อลอดบริเวณปากซอยเสรีไทย 5 เสร็จแล้ว ส่วนการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. บริเวณซอยเสรีไทย 5 ได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิ.ย.นี้ ขณะการวางท่อบริเวณซอยเสรีไทย 7 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงบ่อสูบและติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณซอยเสรีไทย 7 เพื่อดึงน้ำที่ท่วมขังไปลงบึงลำพังพวยและอีกส่วนระบายลงคลองลำพังพวยออกคลองแสนแสบ

อย่างไรก็ตาม ได้ให้เขตบางกะปิประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าบริเวณดังกล่าว ไม่ให้ทิ้งเศษอาหารหรือไขมันลงในบ่อพักหรือท่อระบายน้ำ ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน