รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตามที่ กกต. ประกาศรับรอง ส.ส.อย่างเป็นทางการ ทำให้การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของพรรคต่าง ๆ เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่าย รวมถึง “ประชาชน” ให้ความสำคัญและจับตามองอย่างมาก เพราะ “รัฐบาล” มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบาย เพื่อขับเคลื่อน บริหารประเทศ หรือแม้แต่แก้ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ

แล้วเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลเกี่ยวข้องกับประชาชน ดังนั้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ความจำเป็น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “รัฐบาลใหม่ในสายตาประชาชน” จำนวนทั้งสิ้น 1,132 คน สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กระแสข่าวการรวมกลุ่มของพรรคการเมืองต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาล ณ วันนี้ พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 59.52 คือ การเมืองวุ่นวาย มีแต่เรื่องผลประโยชน์ รองลงมา ได้แก่ การจับขั้วทางการเมืองยังไม่เห็นข้อสรุปที่แน่นอน ร้อยละ24.48 ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนเป็นสำคัญ ร้อยละ 19.56 รักษาคำพูด ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อตอนหาเสียง ร้อยละ 18.10 และมีการปล่อยข่าวลือ ควรติดตามอย่างมีสติ ร้อยละ 13.81

ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคเพื่อไทย” จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 43.76 คือ เป็นพรรคที่ได้เก้าอี้ส.ส.มากที่สุด ก็ควรได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล รองลงมา ได้แก่ ขึ้นอยู่กับการจับขั้วทางการเมือง ต้องดูจากคะแนนเสียงที่ได้ ร้อยละ 39.59 และไม่น่าจะรวบรวมเสียงข้างมากได้ ไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาล ร้อยละ 20.92

ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคพลังประชารัฐ” จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 46.03 คือ มีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ มีพรรคเล็กเป็นแนวร่วม รองลงมา ได้แก่ มีอำนาจต่อรองทางการเมืองสูง เป็นรัฐบาลชุดปัจจุบัน ร้อยละ 35.44 และขอให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ร้อยละ 31.26

ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “พรรคขนาดกลาง” (ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย อนาคตใหม่) จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 50.47 คือ น่าสนใจ น่าจะบริหารบ้านเมืองได้ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง รองลงมา ได้แก่ เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ ขอให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด ร้อยละ 36.84 และคงเป็นไปได้ยาก ร้อยละ 16.02

ประชาชนคิดว่าพรรคใด? น่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 51.54 คือ พรรคพลังประชารัฐ เพราะ เป็นพรรคใหญ่ มีอำนาจต่อรอง มีจำนวน ส.ส. มาก ได้รับเสียงสนับสนุนจาก 11 พรรคการเมือง มีแนวโน้มว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ ฯลฯ

รองลงมา ได้แก่ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 35.93 เพราะ เป็นพรรคที่มีประสบการณ์ ชนะการเลือกตั้ง มี ส.ส. มากที่สุด มีหลายพรรคให้การสนับสนุน ขึ้นอยู่กับการเจรจา ฯลฯ และพรรคขนาดกลาง ร้อยละ 12.53 เพราะสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละพรรค ฯลฯ

ประชาชนคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ จะประสบปัญหาอะไรบ้าง พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 40.82 คือ ความขัดแย้ง ต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม รองลงมา ได้แก่ ความไม่ชอบมาพากล ไม่เป็นธรรม ร้อยละ 35.42 และการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ลงตัว ร้อยละ 26.67

ประชาชนคิดว่าทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จควรเป็นอย่างไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 52.53 คือ ยึดหลักการ เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมาย รองลงมา ได้แก่ ควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน รับฟังเสียงส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.55 และเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกต้อง ทุกฝ่ายให้การยอมรับ ร้อยละ 21.48

นี่คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ในสายตาประชาชน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่า ณ วันนี้ ประชาชน พร้อมให้โอกาสทุกพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล แต่สิ่งที่พรรคการเมืองจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จลุล่วง ก็คือ การยึดประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฎหมาย ควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน และเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ซึ่งหากยึดแนวทางทางที่ประชาชนนำเสนอนั้น เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ค้างคาอยู่นั้น น่าจะสามารถ คลี่คลายได้ (ไม่วันใด...ก็วันหนึ่ง!!)

“ทางออก” ของการจัดตั้งรัฐบาลที่ประชาชนนำเสนอ เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่รับรู้ และเข้าใจอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ยังไม่ลงตัว คืออะไร? ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต่างรู้อยู่เต็มอก...ไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว (เพราะกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาล การขอโควต้ารัฐมนตรี เพื่อแลกกับการเข้ารวมรัฐบาล รวมทั้ง การขัดแข้งขัดขา เกทับบลั๊ฟฟ์แหลกกลางสื่อ ที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ เป็นสิ่งที่ต้องพูดตรงตรงว่า “ผิดหวัง”…!! )

สุดท้ายคงต้องรอลุ้นกันว่า การตั้งรัฐบาลครั้งนี้ “ประชาชน” จะได้ “รัฐบาลประชาชน” หรือ “รัฐบาลพรรคการเมือง” (กันแน่..?!!) ไม่วันใด...ก็วันหนึ่ง!! คงจะได้รู้ “คำตอบ” แน่นอน!!

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน