นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยถึงกรณีกูเกิลประกาศยุติการทำธุรกิจกับหัวเว่ยว่า กสทช.ได้สอบถามไปยังสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้ว เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือไม่ ซึ่งสถานทูตแจ้งโดยสรุปว่า ผู้ใช้งานอุปกรณ์จะสามารถใช้งานบริการของกูเกิลได้ต่อไป แต่หากมีความจำเป็นต้องอัพเดทบริการอาจจะมีผลกระทบบ้าง ส่วนเครื่องลูกข่ายที่วางจำหน่ายยังสามารถใช้งานได้ ขณะที่มือถือที่จะผลิตออกมาในอนาคตอาจจะใช้งานบริการของกูเกิลไม่ได้

สำหรับผู้ใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายของหัวเว่ยในประเทศไทยไม่มีผลกระทบ แต่จะมีผลกระทบเฉพาะผู้ใช้งานโครงข่ายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น อย่างไรก็ตามกสทช.จะพยายามติดตามสถานการณ์ต่างๆต่อไป โดยหากมีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับกสทช.ในประเด็นการดูแลผู้บริโภคก็จะรีบประสานทันที