แสงไทย เค้าภูไทย

องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (CPI) รายงานเชิงวิเคราะห์ผลสำรวจภาวะคอร์รัปชั่นโลก พบว่าระบอบการปกครองอัตตาธิปไตยเป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ก่อเกิดการคอร์รัปชั่นจนบั่นทอนระบอบประชาธิปไตย

ขณะที่ระบอบการการปกครองของไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบอบอัตตาธิปไตย ( autocracy) ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย หลังการยึดอำนาจของทหาร 5 ปี รายงานผลสำรวจขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency Perception International -CPI ) ได้วิเคราะห์ผลสำรวจพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นระดับรัฐบาลทั่วโลกในรอบปีที่ผ่านมา

พบว่า ระบอบปกครองอัตตาธิปไตย (ผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดคนเดียวหรือ เอกาธิปไตย ) เป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดการฉ้อราษฏร์ บังหลวง และคอรัปชั่นระดับรัฐบาล

เป็นตัวการบั่นทอนสุขภาพของระบอบปกครองประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุด

แม้รายงานประจำปีเรื่องดัชนีคอร์รัปชั่นของโลกจะเผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ต้นปี แต่ก็มีการนำมาเผยแพร่ซ้ำเป็นระยะๆ และมีรายงานเชิงวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและมูลเหตุจูงใจให้เกิดการคอร์รัปชั่นในแต่ละประเทศ ออกมาเป็นระยะๆเช่นกัน

การสำรวจความโปร่งใสนานาชาติสรุปปีที่ผ่านมา พบว่ามีถึง 2 ใน 3 ของจำนวนต็ม 180 ประเทศที่ได้คะแนนต่ำกว่า 50 (เต็ม 100) ซึ่งถือเป็นค่ามัธยฐานในการวัดค่าคอร์รัปชั่นของแต่ละประเทศ

คะแนน CPI เฉลี่ย ปีที่แล้วอยู่ที่ 43 โดยประเทศไทย อยู่ในจำนวนชาติ “ต่ำ50” เหล่านั้น

คะแนนที่ได้นั้น มาจากการวัดผลสำรวจใน 13 ด้านแล้วนำมาคำนวณ ซึ่งไทยได้แค่ 36 คะแนนเท่านั้น ต่ำจากปีก่อน 2 คะแนน ตำแหน่งร่วงลงมาจาก 96 ลงมาเป็น 99 ในจำนวน 180 ประเทศ ในตาางอันดับ

ด้านที่สำรวจ 13 ด้านได้แก่

1.ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

2.ผลผลิตอุตสาหกรรม

3.โมเมนตั้มในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

4.การใช้อรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

5.การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม

6.การจดทะเบียนยานยนต์

7.ดัชนีเศรษฐกิจเด่นๆ

8.ความเร็วของอินเตอร์เน็ต

9.การลงทุนภาคเอกชน

10.ผลผลิตรถยนต์

11.ดัชนีความสามารถในการแข่งขันและอันดับศักยภาพในการแข่งขัน

12.ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Index)

13. IP Address(หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์กำหนดตำแหน่งของเครื่องในการ รับ-ส่ง ข้อมูล)

ประมวลออกมาแล้ว ไทยได้คะแนนต่ำกว่าปีก่อนหน้า 2 คะแนน อันดับตกลงไป 3 อันดับ ตกไปอยู่กับกลุ่มต่ำ ที่ส่วนใหญ่เป็นชาติแอฟริกัน โดยมีโซมาเลียอันดับต่ำที่สุด

เหตุผลเป็นไปเช่นเดียวกันกับการสำรวจตุรกีและฮังการีที่มีผู้ปกครองเด็ดขาดเพียงคนเดียวหรือระบอบเอกาธิปไตย

คะแนนของชาติเสรีประชาธิปไตยเฉลี่ยอยู่ที่เหนือ 75 ขณะที่ชาติประชาธิปไตยครึ่งใบอยู่ที่ 49 และชาติอัตตาธิปไตยอยู่ที่ 30

โซมาเลียซึ่งอันดับต่ำที่สุด คะแนน 10 พวกรองต่ำสุดได้แก่ ซีเรีย ซูดานใต้ เยเมน เกาหลีเเหนือ ซูดาน กิเนียบิเซา อีเควเตอเรียล กิเนีย อัฟกานิสถานและลิเบีย

ชาติเหล่านััน ส่วนใหญ่ปกครองด้วยบุคคลหรือคณะบุคคลรวบอำนาจ โดยได้อำนาจมาจาการยึดอำนาจด้วยกำลังทหารหรือด้วยการสืบทอดอำนาจ อย่างเช่นเกาหลีเหนือเป็นต้น

บ้านเรายามนี้ คณะเอกาธิปไตยพยายามกลับมามีอำนาจผ่านการชุบตัวด้วยการเลือกตั้ง

ทั้งๆที่ปัญหาคอร์รัปชั่น ปัญหาเศรษฐกิจซบเซา ในช่วงที่มีอำนาจเป็นจุดตายยังแก้ไม่ตก

ถ้ายังจะสืบทอดอำนาจ ก็อาจจะเจอชะตากรรมที่ย่ำแย่ไม่ต่างจากรัฐบาลทหารชุดก่อนๆที่ผ่านมาในอดีต

พร้อมเผชิญไหม ?

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน