ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านโพนสูง หมู่ 4 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม นายเวธน์วิภพ ภาสนพสิษฐ์ ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขา 6 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี พร้อมนายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง ฯ ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน นครราชสีมา ผู้นำชุมชนและชาวบ้านรับมอบ “ โครงการท่องเที่ยวโพนสูงนิเวศน์เกษตรขอบเมือง ” (FAI-FAH-for communities) อ่านว่า ไฟ-ฟ้า ด้วยความชื่นมื่นและร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเมืองนิเวศน์ ทำเส้นทางปั่นรถจักรยานชมเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ เช่นขนมไทย น้ำมะนาว น้ำหม่อน หมูหลุม ฟาร์มจิ้งหรีด เพาะเห็ด ปลูกบัว ปลูกมะพร้าวหอม ฯลฯ เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

นายเวธน์วิภพ ฯ ผจก.ทีเอ็มบีภาค 6 เปิดเผยว่า FAI-FAH-for communities เป็นโครงการส่งมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมเป็นสิ่งสำคัญ ทีเอ็มบี จึงเปิดศูนย์การเรียนรู้ยึดแนวทางการพัฒนาและปลูกฝังให้ชาวบ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ชุมชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยว ระบบการนาชม บริหารผลประโยชน์ ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก

นายอรุณ ฯ กล่าวว่า บ้านโพนสูงเป็นชุมชนชานเมือง เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม ต่อมามีการขยายตัวของเมือง พื้นที่เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อมา มทร.อีสาน เล็งเห็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้องการรักษาปอดของเมืองโคราช โดยได้รับการสนับสนุนทั้งทุนและกำลังอาสาสมัครทีเอ็มบี เปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ลงพื้นที่สำรวจปัญหาต่างๆ จุดประกายให้ชาวบ้านออกมาช่วยกันคิด วางแผนและกำหนดแนวทางให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่หรือตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ

กองทุนประกันวินาศภัย