สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรเปิดรับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการผลิตขึ้นเพื่อนำมาคัดสรรเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยโดยมีกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการส่งเข้าคัดสรรจำนวน 345 ผลิตภัณฑ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (16 พ.ค.62) ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้เปิดการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการเพื่อเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายจำนวน 280 ผลิตภัณฑ์ แต่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรจำนวน 345 ผลิตภัณฑ์

นายสมบัติ จงจินากูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า การเปิดการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระดับผลิตภันฑ์ของสินค้าที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังเป็นการจัดระบบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าของตนเอง และสำหรับสินค้าที่ส่งเข้ามาคัดสรรจะต้องสามารถส่งออกได้ ผลิตอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพให้ได้มาตรฐานและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ด้วย

นายสมบัติยังกล่าวอีกว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดรับการคัดสรรในครั้งนี้จำนวน 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ 2.ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าถักจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์รวมทั้งเครื่องนุ่งห่ม 3.ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก เช่นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ตกแต่งภายในบ้าน เครื่องครัวและเครื่องเรือน 4.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่นยาจากสมุนไพร เครื่อสำอางสมุนไพร เป็นต้นและ 5.ประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งในปี 2562 นี้ทางเรามีเป้าหมายที่จะรับจำนวน 280 ผลิตภัณฑ์ แต่ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาคัดสรรจำนวน 345 ผลิตภัณฑ์

กองทุนประกันวินาศภัย