ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (16 พ.ค.62) ที่วัดบ้านดงยาง หมู่ที่ 5 และ 11 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ตามที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้จัดโครงการขึ้นเพื่อออกตรวจรักษาประชาชนในถิ่นธุรกันดาร นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการมอบเงินให้กับนักเรียนและครอบครัวยากจน

นายบัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำหรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ทางจังหวัดยโสธรได้จัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.มาโดยตลอดทุกปี และในปีงบประมาร 2562 ได้จัดทำแผนปฏิบัติออกตรวจรักษาบริการประชาชนในถิ่นกันดารจำนวน 21 ครั้ง โดยแบ่งออกไปให้บริการประชาชนอำเภอละ 1 หมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 9 อำเภอ 9 ครั้ง นอกจากนั้นหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จำนวน 10 หมู่บ้าน และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 2,291 คน ในส่วนของกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสาธารรสุขในโรงเรียน ตชด. ปีละ 2 ครั้ง และวันนี้ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาทำการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนที่บ้านดงยาง ตำบลบากเรือ โดยมีประชาชนภายในตำบลและตำบลใกล้เคียงมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากการให้บริการในการตรวจรักษาแล้วยังมีหน่วยงานราชการที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้มอบเงินให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนอีกทั้งมอบเงินให้กับครอบครัวยากจนในพื้นที่ตำบลบากเรืออีกจำนวน 10 ครอบครัวจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance