ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดสวนสาธารณะ ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มณฑลทหารบกที่ 31 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ และประชาชนร่วมในกิจกรรม และร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ต้นรวงผึ้งบริเวณเกาะกลาง ณ อุทยานสวรรค์ 16 พฤษภาคม 2562

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance