ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (16 พ.ค.62) ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบรี ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมและศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และพัฒนาชุมชนของตนสามารถพึ่งพาตนเองภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 162 คน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance