เลขาสภาฯเผยเตรียมเชิญ"ปู่ชัย"ทำหน้าที่ปธ.ชั่วคราวเลือกประธาน-รองประธานสภาฯ

เมื่อวันที่16 พ.ค.ที่รัฐสภาใหม่ เกียกกาย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความชัดเจนเรื่องรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาว่ า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.)ถึงการกำหนดวันทำรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานัดแรก ยังไม่ทราบว่า เป็นวันที่24 พ.ค.ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุจริงหรือไม่ แต่ในหลักการที่เคยปฏิบัติมา หากมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อใด ในวันรุ่งขึ้นจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร หากมีรัฐพิธีในวันที่ 24 พ.ค.จริง ในวันที่ 25 พ.ค.จะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอีก 2 คน โดยเรียนเชิญนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยไว้แล้ว ในฐานะส.ส.ที่มีอาวุโสสูงสุด ให้ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการเปิดประชุมเลือกประธานสภาฯ ซึ่งนายชัยได้รับปาก บอก พร้อมทำหน้าที่ เพราะสุขภาพยังแข็งแรงดี โดยจะใช้หอประชุมทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ประชุมเลือกประธานสภาฯ ในช่วงเวลาบ่าย ส่วนในช่วงเช้าจะเป็นการเปิดประชุมวุฒิสภา เพื่อเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา ภายในวันเดียวกัน

นายสรศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเลือกประธานสภาฯนั้น ก่อนที่จะมีการเลือกประธานสภาฯ จะมีการกล่าวปฏิญาณตัวของส.ส. หากใครไม่มาในวันดังกล่าว ถือว่า ยังไม่ได้เป็นส.ส.โดยสมบูรณ์ ส่วนการลงคะแนนเลือกประธานสภาฯ จะยึดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปี 2551 เป็นแนวทาง หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จะได้เป็นประธานสภาฯเลย แต่ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่า 1คน จะใช้วิธีลงคะแนนลับ ขานชื่อส.ส.ทีละคน ให้มาเขียนชื่อบุคคลที่เป็นประธานสภาฯลงไปในซองลงคะแนน แล้วนับคะแนน เมื่อเสร็จจากการลงคะแนนเลือกประธานสภาฯแล้ว จะลงคะแนนเลือกรองประธานสภาคนที่ 1 และคนที่2 ตามลำดับไป คาดว่าคงจะใช้เวลานานพอสมควร เพราะการลงคะแนนจะใช้การขานชื่อให้มาลงคะแนนทีละคน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance