ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 พ.ค.62) ที่บ้านแม่จวาง หมู่ 8 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันนี้เป็นการเปิดภาคการศึกษาวันแรก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยที่โรงเรียนบ้านแม่จวาง ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง บริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร์ อยู่บนยอดดอยแม่จวาง ปลายทางแม่น้ำเมยก่อนสายน้ำแห่งนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำสาละวิน พื้นที่ หมู่ 1 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ปัจจุบันมีอาจารย์สิทธิพร ปุญญพันธ์(ผอ.โอ้) เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคุณครู ประมาณ 20 คน และนักเรียนอีกกว่า 200-300 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวปากะญอ โดย ผอ.สิทธิพร เป็นครูที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ได้ใช้ความพยายามที่จะบริหารโรงเรียนด้วยหัวใจและความจริงใจต่อคำว่า “ครูอาชีพ” ทำให้มีพลังในการทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ แม้อยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด ครู นักเรียนและชาวบ้าน ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สำหรับโรงเรียนบ้านแม่จวาง ได้เน้นการสอนนักเรียนให้ความรู้ เน้นการสอนให้เด็ก ได้ ปลูกผัก ปลูกข้าว รวมถึง เลี้ยงสัตว์ ทั้ง หมู เป็ด ไก่ ทำสวนผลไม้ เช่น เงาะโรงเรียน เป็นต้น ...ที่นี่แม่จวาง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance