วันที่ 16 พ.ค.62 นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเทอมพร้อมกันทั้งหมดกว่า 5,000 โรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้บูรณการร่วมกันในการดูแลรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ออกจากบ้านพักมาโรงเรียน จากโรงเรียนกลับบ้านพัก และระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อวางกำลังระหว่างเส้นทางและจุดทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance