วันที่ 16 พ.ค.62 ที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จว.พิษณุโลก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 11 โดยมี พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. พล.ต.ต.อาชยน    ไกรทอง ผบก.ตม. 43, พ.ต.อ.พนัญชัย  ชื่นใจธรรม ผบก.สส.บก.สตม.พล.ต.ต.พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ เปิดเผยว่า“ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยเน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และต้องดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (ศปฉช.ตร.) ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และพล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยได้ประสานการปฏิบัติกับ ตำรวจภูธรภาคต่างๆ ในการดำเนินการภายใต้ยุทธการ “ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทำบ้านเมืองน่าอยู่” รวมจำนวนทั้งสิ้น 37 ครั้ง การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ กล่าวสรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ว่า ในส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 6 (ครั้งที่ 11) มีการไกล่เกลี่ยได้ 873 ราย รวมโฉนด 971 ฉบับ รวมเนื้อที่ 3,659 ไร่ 1 งาน 56.5 ตร.ว. รวมราคาซื้อขายที่ดิน 2,389 ล้านบาทเศษ (2,389,593,510 บาท) นอกจากนี้ขอสรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดินทั้งประเทศ ครั้งที่ 11 นี้มีการ ไกล่เกลี่ยได้ 1,932 ราย คืนโฉนด จำนวน 1,802 ฉบับ รวมเนื้อที่ 5,647 ไร่ 2 งาน 74.5 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดิน 3,046 ล้านบาทเศษ (3,046,441,425 บาท) และสรุปผลการมอบคืนโฉนดที่ดิน ของทั้งประเทศ รวมครั้งที่ 1-11 ไกล่เกลี่ยได้ 24,014 ราย คืนโฉนด จำนวน 20,360 ฉบับ รวมเนื้อที่ 57,648 ไร่ 2 งาน 42.72 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดิน 27,614 ล้านบาทเศษ (27,614,488,361 บาท) และวันนี้วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 จัดให้มีพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” พร้อมกันทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรภาค 6 ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธาน

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ กล่าวอีกว่า สรุปข้อมูลสำคัญของ ภ.6 การมอบคืนโฉนดของ ศปฉช.ภ.6 ครั้งที่ 11 วันที่ 16 พ.ค.62 มีการไกล่เกลี่ยได้ 873 ราย รวมโฉนด 971 ฉบับ รวมเนื้อที่ 3,659 ไร่ 1 งาน 56.5 ตร.ว. รวมราคาซื้อขำยที่ดิน 2,390 ล้านบาทเศษ (2,389,593,510 บาท) สรุปข้อมูลสำคัญของ ตร. สรุปผลการคืนทรัพย์สินของ ศปฉช.ตร. ครั้งที่ 11 วันที่ 16 พ.ค.62 ไกล่เกลี่ยได้ 2,140 ราย คืนโฉนด จำนวน 1,974 ฉบับ รวมเนื้อที่ 6,060 ไร่3 งาน 96.45 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดิน 3,150 ล้านบาทเศษ (3,149,067,125 บาท) สรุปผลการคืนทรัพย์สินของ ศปฉช.ตร. (รวมครั้งที่ 1-11) ไกล่เกลี่ยได้ 24,222 ราย คืนโฉนด จ านวน 20,532 ฉบับ รวมเนื้อที่ 58,061 ไร่ 3 งาน 64.67 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดิน 27,700 ล้านบาทเศษ (27,717,114,061 บาท)