วันที่15 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โบราณสถานเตาทุเรียง(เตาเผาสังคโลก)ริมคูน้ำแม่โจน ทิศเหนือของวัดพระพายหลวง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย นักโบราณคดีได้ขุดพบเตาเผาสังคโลกโบราณสภาพดีซึ่งจมอยู่ใต้ดิน ในการนี้กรมศิลปากรทุ่มงบ 16 ล้าน ดันทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว

นายธงชัย สาโค นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เปิดเผยว่า การขุดค้นนี้เป็นเฟชที่3ของโครงการอนุรักษ์กลุ่มเตาทุเรียง โดยได้ขุดแต่งแต่หมายเลข 1 และหมายเลข8 ซึ่งมีสภาพดี และเตรียมมก่อสร้างอาคารครอบ ที่ข้างเตาหมายเลข1เมื่อขุดหลุ่มเพื่อทำฐานรากอาคาร ลึกลงไปประมาณ 500 เซนติเมตร ได้พบกับผนังเตา จึงได้ทำการขุดเปิดขยายทำให้เห็นเป็นโครงสร้างของเตาเผาสังคโลกโบราณที่ยังคงสภาพที่ดีมากและเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาของเตาเผาทรงปะทุนยุคแรกๆ ซึ่งสร้างไว้ในคันดินเพื่อรักษาอุณภูมิตามแบบโบราณ โดยทางอุทยานฯมีโครงการที่จะจัดสร้างอาคารครอบเตาเพื่ออนุรักษ์เตาโบราณกลุ่มนี้ไว้ให้เป็นสถานที่ศึกษาและท่องเที่ยวต่อไป

โดยรูปแบบของโครงการจะมีการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลโดยมีที่จอดรถ และทางเดินชม อาคารต่างๆที่จะสร้างขึ้นครอบเตาทุเรียงโดยอาคารจะมีรูปแบบและใช้วัสดุที่สอดคล้องกับท้องถิ่น คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย