ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็น วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ รัฐวิสาหกิจ และสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมฯ โดยการจัดงานในครังนี้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างทีมสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการ. ที่สนามฟุตบอลภายในจวนผู้ว่าฯ

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงานและสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อความรักสามัคคีและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพจึงได้จัดงานวันนี้ขึ้น โดยหลังจากแข่งขันฟุตบอลเสร็จสิ้น. ทางผู้จัดงานได้จัดงานเลี้ยงเพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นข่าวสารต่างๆด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข
วัชระ บุญแท้/อยุธยา