กติการ่วมสนุก

1.เพียงซื้อคานิ แฟมิลี่ ทาราบะ เรด คิงแครบ ที่ 7-11
2.ถ่ายภาพคานิ แฟมิลี่ ทาราบะ เรด คิงแครบคู่กับอะไรก็ได้พร้อมใบเสร็จ
3.โพสภาพถ่ายที่หน้า Facebook ของคุณ ใส่ Hagtag
#ทาราบะแชะโดนใจ
4.แคปหน้าจอภาพถ่ายที่คุณโพสมาที่ใต้ commentของกิจกรรมในเพจ KaniFamily
5. กด Like แฟนเพจ KaniFamily
ระยะเวลากิจกรรม :
ช่วงที่ 1 : เริ่มตั้งแต่ 15/5/19 - 15 /6/19 ประกาศผลวันที่ 19 /6/19 ยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่ 22/6/19 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
ช่วงที่ 2 : เริ่มตั้งแต่ 17/6/19 - 17 /7/19 ประกาศผลวันที่ 22 /7/19 ยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่ 25/7/19 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน

ภาพใดโดนใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด

ของรางวัล
อันดับ 1 : Huawei Nova 4 มูลค่า 16,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
อันดับ 2 : ตั๋วหนังรางวัลละ 2 ใบจาก Major Cineplex มูลค่า 400 บาท จำนวน 10 รางวัล
อันดับ 3 : กระเป๋าเก็บความเย็นคานิ แฟมิลี่ มูลค่า 299 บาท จำนวน 10 รางวัล

หมายเหตุ:
1.ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่ทำตามกติกาอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
3.ทางบริษัทฯ ยินดีชำระการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเกิน 1,000 บาทขึ้นไป