ในเวลานี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงกรีน ซีซั่น โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน นำแพ็คเกจท่องเที่ยวในราคาสุดคุ้ม ทั้งเมืองรองเมืองหลัก พร้อมสนับสนุนมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย ตั้งเป้ากระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไตรมาส 2 โต 10%

โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 8.85 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยราว 2.85 แสนล้านบาท และชาวต่างชาติราว 6 แสนล้านบาท โดยมีปัจจัยเสริมในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ให้แก่ 20 ประเทศและ 1 เขตปกครองพิเศษ มีกิจกรรมกระตุ้นตลาด เช่น งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 39 เทศกาลตรุษจีนทั้งในเมืองหลักและรอง บุรีรัมย์ มาราธอน เป็นต้น ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 เป็นช่วงเข้าสู่กรีนซีซั่น ทางททท. ยังได้ออกมาตรการ และกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน โรงแรม ชุมชน ในการสร้างสรรค์แพ็คเกจและเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจในราคาสุดคุ้ม เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกแพ็คเกจได้อย่างหลากหลาย

ทั้งนี้ นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สำหรับมาตรการเพื่อกระตุ้นการเดินทางนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศช่วงกรีนซีซั่น ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว Online Travel Agency (OTA) และกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่พัก 2. กลยุทธ์การนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว ทั้งภาพความสวยงามของธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ได้แก่ ภาพบรรยากาศห้องพักที่สามารถชมบรรยากาศยามฝนตก ภาพความอุดมสมบูรณ์ของท้องนาสีเขียว และกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ช่วงเข้าพรรษา และ 3. กลยุทธ์โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรม Sale Promotion ในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร สายการบิน สปา และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

สำหรับรายละเอียดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. กิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยวกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นร่วมกับบริษัทนำเที่ยวออนไลน์ 2 หน่วยงานและกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่พัก ได้แก่ traveloka.com มอบส่วนลดที่พักในเมืองรอง 24 จังหวัด (บุรีรัมย์ นครพนม ร้อยเอ็ด สกลนคร จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ตราด เชียงราย ลำปาง เลย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก อุบลราชธานี อุดรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ตรัง) และส่วนลดบัตรโดยสารเครื่องบิน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ ร่วมกับ agoda.com มอบส่วนลดโรงแรมที่พักในเมืองรอง 55 จังหวัด จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

อีกทั้งโครงการเที่ยวไทยออนไลน์ จัดทำเวปไซต์ www.teawthaionline.com เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่าย โดยการนำเสนอรูปแบบและการบริการตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. นักท่องเที่ยวจัดการรูปแบบการเดินท่องเที่ยวเอง 2. แพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศเสนอขายผ่านบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ และ 3. สินค้าที่ระลึก (ผ้าไทย/งานไม้/เครื่องเคลือบ) ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม –วันที่ 30 กันยายน 2562 ร่วมจัดโปรโมชั่นกับธุรกิจโรงแรมที่พัก โดยได้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักระดับหรูหรา เช่น การมอบโปรโมชั่นห้องพักระดับหรูหรา ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จากราคาหลักหมื่น ลดลงเหลือในราคาหลักพัน หรือลดสูงสุดถึง 65% ขณะที่กิจกรรมหลักส่วนที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร รถท้องถิ่น รายภูมิภาคต่างๆ

ส่วน นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ทาง ททท. ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในการจัดแพ็คเกจเส้นทางในแนวคิด เส้นทางพร้อมเปย์ แบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 80 เส้นทาง ซึ่งสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ –วันที่ 30 กันยายน 2562 นอกจากนี้ ททท. ยังมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อสร้างความคึกคักในช่วงฤดูฝนให้กับพื้นที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

ทั้งนี้ ททท. มั่นใจว่าจากมาตรการและกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ จะช่วยเสริมมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทยของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี สำหรับตลาดต่างประเทศ ททท. ได้เน้นตลาดระยะใกล้อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง ททท.กับพันธมิตรรายใหญ่ อาทิ บจ. China Travel Service (HK) Group บจ. Corporation Alipay (Hangzhou) Information Technology และ Spring Group เป็นต้น โดยคาดว่า ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ประเทศไทยจะมีรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 7.64 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 9.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 4.87 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนประมาณ 43 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 6% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 2.76 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 9%