ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (14 พ.ค.62) นางแสงดาว วนาสวรรค์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลขุนยวม ได้กล่าวว่า เทศบาลตำบลขุนยวม โดยการสนับสนุนของ สสส. / เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ขอนำเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเทศบาลตำบลขุนยวม เพื่อพัฒนาคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นโดย มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไร และต่อยอดนำเสนอจาก ทรัพยากรที่มี ไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น

โดยในวันนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม ภูมิใจนำเสนอการเที่ยวชม ฐานการเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 3 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1.ฐานการจัดทำก๊อกซอมต่อ โดยนางปราณี จันทร์หอม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำก๊อกซอมต่อ ได้สาธิตการทำก๊อกซอมต่อจากใบตองกล้วย ซึ่งก๊อกซอมต่อ หรือที่เรียกกันว่า ซอมต่อโหลง ใช้วัสดุในการทำคือ ใบตอง กรรไกร และไม้กลัด ในวัฒนธรรมไทใหญ่ ใช้ใบตองที่เป็นวัสดุธรรมชาติ ทำเป็นกรวย เพื่อใส่ข้าว ปลา อาหาร ขนม ลงไป และนำไปถวายพระพุทธ ในงานบุญต่างๆ นั่นเอง

2. ฐานการทำขนมข้าวแต๋นงาตัด โดยนางกัลยา นุชจิโน ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมข้าวแต๋นงาตัด สาธิตการทำข้าวแต๋นงาตัด ซึ่งเป็นขนมเฉพาะถิ่น เกิดจากภูมิปัญญาของชาวขุนยวม ที่ประยุกต์วิธีการทำ ซึ่งหารับประทานได้เฉพาะที่ขุนยวมเท่านั้น นิยมทำกันในเทศกาลปีใหม่เมือง งานปอยลูกแก้ว และงานปอยหลวง โดยทำจากวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่ ได้แก่ งา ถั่วลิสง ข้าวเม่า และน้ำอ้อย

3.ฐานที่ 3 ผ้าทอกระเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ โดยนางเยาวพา สาเหล่ทู ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้ากระเหรี่ยง สาธิตการทอผ้า การย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ ซึ่งชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่อำเภอขุนยวมนั้น มีความชำนาญในการทอผ้า และการย้อมสีเส้นด้าย ด้วยด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การย้อมสีธรรมชาติ มีวิธีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance