ทีมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา โดยท่านสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา แสดงความยินดีกับท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธาน กอ.ซึ่งเป็นอดีตประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่เนติบัณฑิตยสภา