พช.อวดโฉมกระเป๋า OTOP ในงานแสดงสินค้าในฮ่องกง โวสินค้าไทยโดดเด่น-ฝีมือประณีต

           
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.กรมการพัฒนาชุมชน นำผู้ประกอบการOTOP ร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สินค้า ณ ต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Clusterกระเป๋า ในงานแสดงสินค้าGlobal Sources Fashion ณAsia World – Expo : Hong Kong ในระหว่างวันที่ 26 เม.ย. –1พ.ค.62 โดยผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย มีความโดดเด่น ได้รับความสนใจจากลูกค้า โดยเฉพาะจากยุโรป อเมริกา และได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดงานเป็นบูทดีเด่น Analyst Choice ผลิตภัณฑ์ในบูทถูกคัดเลือกให้ไปเดินแฟชั่นโชว์ในงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  ช่วยโปรโมทสินค้า และช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า (Buyer)นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในแต่ละวันเป็นการแสดงสินค้า เจรจาทางการค้า จับคู่ธุรกิจ และการประชุมสัมมนา (Conference Program)  ลูกค้า (Buyer)  ส่วนใหญ่เป็น Trader จากฮ่องกง จีน และนานาประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา เป็นต้น

           
อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 4 วัน มีลูกค้าต่างประเทศให้ความสนใจ และร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยทั้ง 5 ราย โดยร่วมจัดทำBusiness Matching จำนวน 103 ราย เป็นเงิน 68 ล้านบาท สามารถสร้างประโยชน์ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการใน Clusterกระเป๋า ที่มีความเชื่อมโยงกัน จำนวน 341 ราย อีกทั้ง ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถเจรจาธุรกิจได้  เป็นผู้ผลิตตัวจริงมีความเข้าใจลึกซึ้งในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถตัดสินใจได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้เรื่องการส่งออก การโอนเงิน  และมีความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอย่างดียิ่ง ตลอดจน ผลิตภัณฑ์ที่ไปร่วมแสดงในนามประเทศไทย มีความโดดเด่น เป็นงานฝีมือมีความประณีต มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นวัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรงกับ Trend คือ  Green  Recycle  และ Handmade