DIPT เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2019 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างโอกาส ขยายตลาด เพิ่มมูลค่าส่งออกสื่อสิ่งพิมพ์ไทยสู่ตลาดโลก เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 24 พ.ค.2562

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DIPT) กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ไทย ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2019ระหว่างวันที่ 16–20 ตุลาคม 2562 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแวดวงหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งในปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 โดยสินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วย Thai & Foreign Books, History books, Children’s Book, Pocket BookMagazine, E-Book Right, Printing Service และ Export & Import Rights Licenses

โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าว จะเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ขยายตลาดสินค้าหนังสือ ธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์และลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ ให้มีโอกาสเติบโตและพัฒนา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าการส่งออก ตลอดจนนำรายได้เข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หรือเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบจำนวน 18 บริษัท โดยกรมจะรับผิดชอบดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่น ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าและเจรจาการค้า ค่าก่อสร้างตกแต่งคูหาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
“งานFrankfurt Book Fair 2018 มีบริษัทเข้าร่วมงาน 7,500 ราย จาก 109 ประเทศกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 20 บนพื้นที่ทั้งหมด 144 ตารางเมตร ซึ่งกรมนำผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมงาน 18 บริษัท ได้แก่ ลิขสิทธิ์สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเล่ม นิตยสาร และบริการสิ่งพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดทำนัดหมายเจรจาการค้าเป็นรายบริษัทรวมการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน 150 คู่ ทำให้สามารถขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าส่งออกได้เพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Frankfurt Book Fair 2019 กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สามารถสมัครพร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ผ่านระบบ Online ทางเดียวเท่านั้น ที่เว็บไซต์ www.ditp.go.thหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 3 โทรศัพท์ 02-507-8399 อีเมล services3@ditp.go.th