นายชาตรี ทองสาริ ผช.เลขาธิการฯ ปปช. ทำหน้าที่ผู้บริหารส่วนกลาง เป็นพี่เลี้ยง(Coaching)แบบพี่สอนน้องสอนงานการสอบสวนทำสำนวนคดีเรื่องที่ดิน ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติให้กับพนักงานไต่สวนของ ปปช.ภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใต่สวนของอนุกรรมการใต่สวน ปปช.ในพื้นที่ภาคใต้ ที่สำนักงาน ปปช. จ.ภูเก็ต