พสกนิกรปลื้มปีติ สำนักพระราชวัง ประกาศเรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 4พฤษภาคม 2562 นั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่ง ที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ สมตามความหวังตั้งใจของประชาชนและสมตามพระราชปรารถนาที่จะทรงแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยทรงคำถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสมอมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการ พลเรือน ทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสา และประชาชน ตลอดจนทุกคนทุกหมู่เหล่า ที่มาร่วมพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงในต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งใจยินดีชื่นชมมาโดยทั่วกัน ทรงพระราชดำริว่า ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกคนทุกฝ่าย ได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาพิเษกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สง่างาม แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประเทศไทยอย่างกระจ่างลึกซึ้ง ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทั่วโลกได้ ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย นับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทั้งของประเทศชาติและประชนชาวไทย ได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่ง ...*...

การเมืองไทย แนวรบไม่เปลี่ยนแปลง...*...

หลังการเลือกตั้ง แม้จะมีเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ทำให้ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเป็นทางการ ทว่า 2 ขั้วการเมือง ที่ต่อสู้กันระหว่าง “เอาประยุทธ์” กับ “ไม่เอาประยุทธ์” ยังคงเหมือนเดิม ...*...

ขณะที่คะแนนเสียงที่ปริ่มน้ำนั้น ก็ดูเหมือนว่า จะสกัดกั้นไม่ให้ 250 ส.ว.เข้ามามีบทบาทในการเลือก นายกฯไม่ได้ สะท้อนถึงนวัตกรรมรัฐธรรมนูญ ที่วางหมากเอาไว้อย่าง “แยบยล” แต่กระนั้น ก็มีความพยายามที่จะฝืนกงล้อชะตากรรม...*...

การเกิดขึ้นของขั้วที่ 3 ประกอบด้วย 4 พรรคภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา ชาติพัฒนา ช่วงชิงการนำในการจัดตั้งรัฐบาล ณ จุดนี้ ยังมองไม่เห็น ความเป็นไปได้ นอกจากการรวมตัวกันเพื่อความเข้มแข็งในการต่อรองเก้าอี้ แม้จะยอมรับว่า อนุทิน ชาญวีรกูล จะออร่าจับก็ตาม...*...

แต่บนพื้นฐาน ที่ก็มีตัวแปรสำคัญ อย่างพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคกันในวันที่ 15 พ.ค.นี้ แม้กระแสภายนอกจะส่งเสียงเชียร์ กรณ์ จาติกวณิช แต่ภายในพรรคนั้น จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ยังคงครองเสียงข้างมากอยู่ส่วน อภิรักษ์ โกษะโยธิน คาดว่าจะมาในอันดับที่ 3 ...*...

แต่ไม่ว่าจะเป็น “จุรินทร์” หรือ “กรณ์” ขั้วการเมืองในประชาธิปัตย์ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นขั้วอำนาจใต้เงาของ ชวน หลีกภัย เช่นเดิม กระนั้น หากมองดูบนพื้นฐานที่การเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว โอกาสที่จะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทย หรือ “ทักษิณ” ก็เป็นเรื่องที่ยากเกินจินตนาการ ...*...

งานบุญ...เอี่ยม อาชวกุลเทพ ประธาน อี แอนด์ วี และ เอเมช สหคลีนิค เชิญร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานและทำบุญจัดทานเจ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. เวลา 10.00 น. ที่อาคารเอเมช ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขตหนองแขม กทม.ติดต่อสอบถาม 084-0883299 และ 094-8514455 คุณสุพัฒน์ ศรีมงคล ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่ 14 พ.ค. เวลา 08.30 น. อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่พิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Exchange Platform Blueprint) ที่ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...*...

10.30 น. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง มี วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ตัวแทนกรรมการพูดคุยถึงการประกวดคลิปวิดีโอเเละอินโฟกราฟิก “DigiFam Awards” ที่ห้องประชุม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ...*...

13.00 น. ธนาคารยูโอบี ชวนร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปในงานเปิดตัว “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาศิลปินอาชีพ และศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นในเมืองไทย ในการทำตามความฝันและแสดงศักยภาพด้านศิลปะผ่านเวทีประกวดระดับอาเซียนที่ Thailand Creative and Design Center

พบปะหารือ...จตุพร พัฒนภิญโญ และ กฤษณ์ พิลากุล กก.สมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติ และคณะ นำ หวังไว่เจอ CEO Agrigo Biotech จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะ เข้าคารวะและขอคำแนะนำจาก พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร โดยมี พล.อ. ณพล คชแก้ว ร่วมพบปะหารือ เรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตรอุตสาหกรรม การเกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรกับประชาชนโดยทั่วไป ที่พื้นที่รับรองมาเลส

เลี้ยงรับรอง...บรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว และภริยา เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ Innovation & Sustainability โดยมี เชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว พล.อ.วีรศักดิ์ ธานีรณานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประภาวดี ธานีรณานนท์ ผช.กก.ผอ. ฝ่ายสื่อสารองค์กร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน ที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว

เปิดกิจกรรม...นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (The Eco Tourism Hero) ภายใต้หัวข้อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาดและน่าประทับใจ ที่ชุมชนปากน้ำประแส ระยอง เมื่อวันก่อน

มอบรางวัล...ทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัล โครงการ 109 ชาว พช. สุขภาพดี ในโครงการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการและลูกจ้างจากส่วนกลาง โดยพช.ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มอบรางวัลให้กับบุคลากรที่มีสุขภาพดี ที่กรมการพัฒนาชุมชน

ร่วมเป็นกำลังใจ...นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม.พร้อม ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาสังกัด กทม.ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ เมื่อวันก่อน

เปิดงานใหญ่... ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธานเปิดงานอินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2019 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน โดยมี มนู เลียวไพโรจน์ ประธาน ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ ที่ไบเทค บางนา

โล่ต้านทุจริต...ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมมอบโล่รางวัลให้แก่สำนักที่ชนะการประกวด แผนพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันทุจริตขององค์การโปร่งใสใส่ใจคุณธรรมอย่างยั่งยืน กิจกรรมภายใน อพท. เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่ อพท. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันก่อน

เฉลิมพระเกียรติ...รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ อินทัช โฮลดิ้งส์ พร้อม ผู้บริหาร และชุมชนพหลโยธิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 110 รูป และร่วมกันถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ที่อาคาร เอไอเอส 1 พหลโยธิน

ผนึกกำลัง...พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธาน คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ ผนึกกำลัง ชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ฝ่ายรถใหม่ และ อัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รองประธานจัดงาน ฝ่ายรถใช้แล้ว แถลงข่าวจัดงาน ฟาสต์ ออโต้ โชว์ ไทยแลนด์ 2019 โดยมี พรเทพ ถิรสุนทรากุล และ พรรณวดี พุฒยางกูร ร่วมงาน ที่โรงแรมสุโกศล เมื่อวันก่อน

พันธมิตรธุรกิจ... ปัฐวิน วงศ์เสถียร ผอ.อาวุโส สายงานการตลาดและการขาย แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ และ อลิวัสสา พัฒนถาบุตร กก.ผจก. ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการแต่งตั้งซีบีอาร์อี ประเทศไทย เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารงานด้านการขายของโครงการอนิล สาทร 12 ที่ อาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์

กองทุนประกันวินาศภัย