นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เฉลิมราชย์ ฉัตรแก้ว กษัตรา" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้มอบกระปุกออมสิน "เฉลิมราชย์ กษัตรา" เป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้