"นิด้าโพล"เผย ปชช.ไม่ไปใช้จ่ายตามมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 62 หลังรัฐบาลงัดมาตรการภาษีส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ-ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หวังช่วยพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปีให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น"นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี2562" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10พ.ค.62 พบว่า เมื่อถามประชาชนถึงความคิดเห็นต่อมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี62โดยเฉพาะมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ41.31ระบุว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ40.43ระบุว่า จะทำให้เศรษฐกิจไทยเหมือนเดิม และร้อยละ18.26ระบุว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยแย่ลง

เมื่อถามถึง มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 62โดยเฉพาะมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax) จะทำให้ประชาชนไปใช้จ่ายหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ64.35ระบุว่า ไม่ไปแน่นอน ขณะที่ร้อยละ35.65ระบุว่า ไปแน่นอน

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงมาตรการพยุงเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากให้มีเพิ่มเติม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ96.17ระบุว่า ไม่มีมาตรการใดที่อยากให้เพิ่มเติม รองลงมา ร้อยละ3.67ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคเช่น สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ3.03ระบุว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าบริโภค เช่น ค่าอาหารร้อยละ2.39ระบุว่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ร้อยละ1.67ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และค่าซ่อมบำรุง ร้อยละ1.52ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร ร้อยละ1.12ระบุว่า ค่าน้ำมันร้อยละ0.40ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น รถไฟเรือโดยสาร รถโดยสารประจำทางร้อยละ0.32ระบุว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อ-ขายที่ดินร้อยละ0.24ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม สัมมนาต่าง ๆและร้อยละ0.08ระบุว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน

กองทุนประกันวินาศภัย