วันที่ 12 พ.ค.62 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา และพนักงาน ร่วมสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องฟ้างุ้ม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ ให้การต้อนรับ