PTT-KV-DJSI-Online

วันที่ 11 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยนายสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2562 ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ในงานมีการบรรเลงดนตรีจีน (ป่วงเซียง) ถวายหลวงปู่ไต้ฮงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง โดยผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศสิงค์โปร์ (ฮั่วเซียอิมเง้าเสีย และมูลนิธิซุ่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง)ระหว่างวันที่ 11ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2562 ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีสวดมนต์ รับประทานสาคูสิริมงคล (อี๊) และรับชมการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย