"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ด้าน "พระยาแรกนา" เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย 5 คืบ "พระโค" "กินข้าว-น้ำ-หญ้า" ทำนายว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะ บริบูรณ์พอควร ขณะที่ "ปชช."แห่เก็บ "เมล็ดข้าว" นำกลับบ้านบูชาเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่9พ.ค.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณ ฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธาน ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประชาชนเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ในระหว่างช่วงเวลา 08.29 - 08.49 น. โดยผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาคือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนพระโคแรกนาขวัญได้แก่พระ โคเพิ่ม และพระโคพูล

โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนา และพระโคกินเลี้ยง โดยพระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหารมังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลเสี่ยงทายว่าพระโคกินข้าว น้ำ และหญ้า เสี่ยงทายว่า ถ้าพระโคกินข้าว พยากรณ์ ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และถ้าพระโค กินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562จำนวน 12กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 จำนวน 7 สหกรณ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2562 จำนวน 3 สาขา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จพิธี ประชาชนต่างพากันเก็บเมล็ดข้าวที่หว่านโดยพระยาแรกนา เพื่อเก็บไว้บูชา และเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว