บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมแสดง ความจงรักภักดีตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมีพนักงานในเครือของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ท่าน โดยมี กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร