นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า ตามที่บริษัทได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ไว้กับ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) ในลักษณะร่วมรับประกันภัย ตามกรมธรรม์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก ในสัดส่วน 24 % ของวงเงินประกันภัย

ในเบื้องต้น เจนเนอราลี่ ได้รับทราบตัวเลขความเสียหายส่วนของโรงแรมฯ 100% อยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านบาท และในส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นั้นเจนเนอราลี่ เป็นผู้รับประกันภัยต่อ จาก บมจ. เทเวศประกันภัย และ บมจ. ทิพยประกันภัย โดยมีสัดส่วนการรับประกันภัยต่อรวมกัน 16% ทั้งนี้ตัวเลขความเสียหายเบื้องต้นในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 100% อยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของบริษัทสำรวจภัยและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบประเมินโครงสร้างวิศวกรรม เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ นายบัณฑิต กล่าวว่า เจนเนอราลี่ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้ร่วมรับประกันภัย เจนเนอราลี่พร้อมดูแลในส่วนที่รับประกันภัยไว้อย่างเต็มที่ ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น และรอผลสรุปจากผู้สำรวจภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance