พระบารมีแผ่ไพศาล ...*... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สง่างามและสมพระเกียรติ โดยมีพสกนิกรเข้าเฝ้าฯรับเสด็จตลอดแนวเสด็จพระราชดำเนิน เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง...*..

.ย้อนเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ตามโบราณราชประเพณี ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระดำเนินกระหนาบข้างคู่เคียงพระราชยาน ในฐานะที่ทรงดำรงพระยศเป็นราชองครักษ์ในพระองค์...*...  

 มีกองทหารแห่นำริ้วขบวนพระ บรมราชอิสริยยศออก จากพระบรมมหาราชวัง ทางพิมานไชยศรี วิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน ถนนราช ดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนตะนาว เลี้ยว ขวาถนนบวรนิเวศ เลี้ยวขวาถนนพระ สุเมรุ เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร...*...

เสด็จฯเข้าพระอุโบสถ พระราชาคณะและพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จฯ ไปถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  สมเด็จพระมหา สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิร ญาณวงศ์ และพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชกรรมวาจาจารย์ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง ทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ถวายอดิเรก...*...

เสด็จออกจากพระอุโบสถประ ทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิต มหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุง เมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม...*...

เสด็จฯ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ บรรพ ชิตจีน และญวนถวายพระพร เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระสังฆราช พระราชาคณะ และพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) ...*...

จากนั้นทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี สวมที่พระเศียรพระพุทธอังคีรส ถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก...*...

จากนั้น เสด็จฯออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปยังเกยข้างวัดราชบพิธฯ ประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวา ไปตามถนนเจริญกรุง เทียบพระราช ยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ...*...

เสด็จฯเข้าพระอุโบสถ พระราชาคณะและพระสงฆ์เจริญชัย มงคลคาถา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ ทรงจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระสงฆ์ถวายอดิเรก...*...

เสด็จฯออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปยังเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนไปตาม ถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาไปตามถนนมหา ราช เลี้ยวขวาไปตามถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท...*...

นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผอ.รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ สำนักการแพทย์ กทม. เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ เพื่อการขยายการให้บริการผู้ป่วยในและห้องประชุมอเนกประสงค์ รพ. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 สอบถาม 02-4293577-81ต่อ 8554 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 81(อ้อมน้อย) บัญชีออมทรัพย์" มูลนิธิเพื่อ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ"เลขที่ 732-1-19780-8 ...*...

อังคารที่ 7พ.ค. เวลา 10.00 น. พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และ ขวัญชัย ประภัสร์พงษ์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน FAST AUTO SHOW THAILAND (ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2019) งานแสดงและจำหน่าย รถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว ภายใต้สโลแกน “เลือกคันที่ชอบ ถอยคนที่ใช่” ที่ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล

แถลงข่าว...วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2562 และ ชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2563 WAMSB World Championship 2020) โดยมี ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ปรารพ เหล่าวานิช ชาย นครชัย สมเมธ ยุวะสุต พิชญะ นิธิไพศาลกุล และ พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ ร่วมงาน ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ถวายพระพร...คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นำคณะแพทย์จากมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้หายจากพระอาการทรงพระประชวรโดยเร็ววัน ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

10 สุขเฉลิมหล้า...ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน เป็นประธานจัดงานเปิดตัวโครงการ 10 สุขเฉลิมหล้าปวงประชาซิวิไลซ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อม ชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมผ่านการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษผ่านบทเพลง สิบสุขซิวิไลซ์ โดย เก่ง ธชย และ ฝน ธนสุนทร ที่ศูนย์การค้าสเปลล์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

อบรม...อ.นพ.วิฑูรย์ ชินสว่างวัฒนกุล เป็นวิทยากรงานอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีใหม่ในการผ่าตัดช่องท้อง จัดโดย พล.อ.รศ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านบริการทางการแพทย์ และ ดร.ปรีชา ถิรกิจพงศ์ ปธ.กก.โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ร่วมงาน ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

เพชรสุบรรณ...อำพล เสนาณรงค์ มอบรางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด สร้างชาติ สร้างไทย คนดีของแผ่นดิน ในพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ แก่ รัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ กก.ผจก.ภูมิสยาม ซัพพลาย เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สร้างคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ที่หอประชุมไปรษณีย์ไทย แจ้งวัฒนะ

แสดงความยินดี...อนันต์ อนันตกูล ราชบัณฑิต อักขราทร จุฬารัตน คณิต ณ นคร ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล นพดล เฮงเจริญ สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์ และ มานิจ สุขสมจิตร์ ร่วมแสดงความยินดี แก่ ไพรัช วรปาณิ ในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการอีกสมัย ที่โรงแรมรอยัลปริ้นเซส เมื่อวันก่อน

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม...ปทิตตา ตันติเวชกุล ผอ.กองส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี สุดสงวน ทองมา ผจก.ร้านแกะบางกอก พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ที่ร้านแกะบางกอก พุทธมณฑลสาย 1 เมื่อวันก่อน

คอลเลกชั่นใหม่...ภาณุวัฒน์ ทรัพย์มณีอนันต์ ถิรวุฒิ ทรัพย์มณีอนันต์ และ โสภาพรรณ ทรัพย์มณีอนันต์ จัดงาน จัสมิน เอฟวรี่เดย์ ชายนิ่ง โคเอ็กซิสทิ่ง คอลเลกชั่น เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ให้หญิงสาวสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์จิวเวลรี่สวมใส่กับชุดทำงานในชีวิตประจำวัน โดยมี มลลิกา เรืองกฤตยา รติรส จุลชาต อภินรา ศรีกาญจนา และ สาวิตรี โรจนพฤกษ์ ร่วมงาน ที่โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย เมื่อวันก่อน

มุ่งพัฒนา...นพ.ประดับ สุขุม ผอ.อาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน รพ. หัวใจกรุงเทพ มุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเทคนิคสายสวนผ่านทางข้อมือ โดยมี รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล และ นพ.วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล ร่วมให้ความรู้ในแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเน้นตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์ที่แม่นยำ แพทย์จะหาวิธีการในการรักษาที่ดีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

ต้อนรับเปิดเทอม...อเล็กซองด์ ฮัมเมล กก.ผจก.ใหญ่ บีทูเอส ธีรินทร์ คูสมิทธิ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ฝ่ายการตลาด เพาเวอร์บาย วรพรรณ ชุณหศรีวงศ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด ออฟฟิศเมท และ รวิวร มะหะสิทธิ์ กก.ผจก.ใหญ่ เมพ อีบุ๊ก เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี BACK TO SCHOOL ยกทัพสินค้าอุปกรณ์การเรียน การสอน หนังสือ และสินค้าไอที แก็ดเจ็ต เอาใจนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ ด้วยโปรโมชั่นสินค้าราคาสุดพิเศษ