บันทึกประวัติศาสตร์ ช่วงเวลามหามงคล ...*...

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562เวลา 16.32 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ ห้องว.ป.ร.พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ...*...

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ความตอนหนึ่งว่า...*...

ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมี พระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน...*...

จากนั้นพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 และพระราชโองการสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุทิดาพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส...*...

จากนั้นผู้อำนวยการเขตดุสิต เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย ในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรสในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธย ในฐานะทรงเป็นสักขีพยาน และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสในฐานะสักขีพยาน ...*...

ต่อจากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายทะเบียนราชาภิเษกสมรสแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี...*...

พ.ต.อ.ทัศนัยย์ - ศรณณีย์ พรั่งพิบูลย์ และ กวิน - วนิดา จิโรจจาตุรนต์ จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง ชดาภา พรั่งพิบูลย์ และ กตัญญู จิโรจจาตุรนต์ ที่ห้องแมคโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กทม.วันศุกร์ที่ 10 พค.62 เวลา 18.30 น.(ค็อกเทล) ...*...

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และ บลูพอร์ต หัวหิน ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. ...*...

ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ชวนร่วมส่งผลงานการออกแบบผ้าขาวม้าในโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน” หรือ “PAKAOMA ASEAN METROPLIS” จะต้องสื่อให้เห็นถึงเสน่ห์แห่งเมืองต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นนักเรียนนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี และรุ่นบุคคลทั่วไป รวมไปถึงนักออกแบบอิสระ อายุระหว่าง 20-35 ปี แต่ละรุ่นจะแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่สาขาออกแบบเสื้อผ้า สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ สาขาเคหะสิ่งทอ และ สาขาออกแบบลายผ้า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. สอบถามได้ที่ 09-8832-0896, 09-8832-1066 ...*...

นรวีร์ เศรษฐิน ผอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาด จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ชวนร่วมกิจกรรมภายในบูธจระเข้ ที่งานสถาปนิก‘ 62 พบกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม ตกแต่ง และสี GColor by Jorakay ผลิตภัณฑ์ Green Innovation ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิตที่ไม่ทำร้ายโลก ปลอดภัยยามใช้งานและช่วยลดโลกร้อน ที่บูธ S211 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถึง 5 พ.ค. ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. เวลา 18.00 น. สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “สรรนิพนธ์” โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ ที่บริเวณล็อบบี้ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักของสถาบันฯ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

โชห่วยไทยคู่สังคม...วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี ม.เกษมบัณฑิต และ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย โดยมี ลลิดา จิวะนันทประวัติ สมชาย พรรัตนเจริญ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี และ อรัญญา เรืองวิริยะชัย ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ขอบคุณ...จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ มนตรี ธีระโกเมน ที่จัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล Elvis Presley Today Tomorrow and Forever ครั้งที่ 7 โดยรายได้จากการจัดงานสมทบทุนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ และ ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ร่วมงาน ที่สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ปฐมนิเทศ...พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร ผบก.น.9 เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศ คณะกรรมการและอนุกรรมการ กต.ตร.กทม.บก.9 ประจำปี 2562 โดยมี ฐิติพันธ์ เกียรติตั้ง ภูษิต วงศโกศลสุข ศิลาโรจน์ อมรอรรถวิทย์ และ สิทธิชัย เลิศศรีธนกุล ร่วมงาน ที่ห้องประชุม ม.ธนบุรี

ศึกษาดูงาน...ธนาชิต ชูติกาญจน์ ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขต นำกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กทม.เขตบางขุนเทียน พร้อมปลูกป่าชายเลนตามศาสตร์พระราชา เมื่อวันก่อน

อบรม..พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การฝึกอบรมอาสาสมัคร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้อาสาสมัครมีอุดมการณ์และคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของงานอาสาสมัคร ต้องเสียสละเวลาอันมีค่า ตลอดจนความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ที่ห้องประชุมตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ลงนาม...สุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อขยายผลการปลูกและฟื้นฟูปะการังไปยังทุกจังหวัดติดทะเลทั่วประเทศไทย ระหว่าง ฮิโรอากิ ซาโนะ และ สมพจน์ ชีรนรวนิชย์ ผู้บริหาร วีนิไทย กับ พันธมิตร ที่ซีไลฟ์ แบงคอก สยามพารากอน

เตรียมความพร้อม...ลักขณา เชาว์วิศิษฐ ประสานงานระดับบริหาร ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับ Gen AMANO อธิบดีฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เมืองเซนได เพื่อจัดงาน โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล 2019 โดยมี สมบัษร ถิระสาโรช โกชิ โอคุโบะ และ ทศพร ศรีตุลา ร่วมประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันก่อน

ก้าวสู่ปีที่8...อาลี ซีอานี ปธ.กก.บห.แมส คอนเน็ค จัดงานลอฟฟีเซียล แฟชั่น เดสทิเนชั่น 2019 ฉลองการก้าวสู่ปีที่ 8 ลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ ชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชั่นพิเศษจากแบรนด์ PATINYA โดยมี โรลันด์ เซบาสเตียน โฟลเกอร์ เศวต เศวตสมภพ ปฏิญญา เกี่ยวข้อง และ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ร่วมงาน ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เกาะสมุย รีสอร์ท

แคปซูลคอลเลคชั่น...อรธิรา ภาคสุวรรณ ผู้บริหารดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ และ สุวดี พึ่งบุญพระ ผู้บริหาร พีพี กรุ๊ป จัดงาน Loewe Paula’s Ibiza 2019 Launching collection & Pop up เปิดตัวแคปซูลคอลเลคชั่นประจำหน้าร้อนนี้ โดยมี สู่ขวัญ บูลกุล วฤธ หงสนันทน์ แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด และ วงศ์รวี นทีธร ร่วมชม ที่ดิ เอ็มควอเทียร์

กองทุนประกันวินาศภัย