กรมสุขภาพจิต แนะเข้าปั๊มเต็มถัง เติมพลังใจ พลังกาย พลังสติ พลังคิด พลังปรับตัว พลังชีวิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า 1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งคนในวัยทำงานเต็มไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาให้เราต้องเผชิญ อาจทำให้หมดพลัง เกิดความเครียด และท้อแท้ตามมาได้ ดังนั้น หากมีการเติมพลังที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ฟื้นคืนกลับมามีพลังทำงาน อีกทั้งทำให้สามารถฝ่าฟันต่อปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสามารถหาวิธีแก้ไข และมีทางออกที่ดีได้

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำเคล็ดลับ 6 ประการ เติมพลังคนวัยทำงาน ดังนี้ 1. เติมพลังใจ โดยฝึกมองโลกในแง่ดี เมื่อมีทัศนคติที่ดี ทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย สร้างกำลังใจให้ตัวเองและผู้อื่น จะทำให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน 2. เติมพลังกาย โดยออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งการมีสุขภาพกายดี จะส่งผลให้สมองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้และมีความจำที่ดี 3. เติมพลังสติ มีสติต่อทุกเรื่อง จะทำให้มีการตัดสินใจที่ดี รู้จักที่จะทำหรือพูดในเวลาที่เหมาะสม สามารถลงมือทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีสมาธิ ตลอดจนหาวิธีผ่อนคลายความเครียด และจัดการกับความเครียดได้

4.เติมพลังความคิด มีหลักคิดดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยใช้แนวคิด “คิดเป็น คิดดี คิดให้” มีความคิดยืดหยุ่น สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถ รวมทั้งหาโอกาสทำประโยชน์ต่อสังคม 5.เติมพลังปรับตัว รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ สามารถปรับตัวได้กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

6.เติมพลังชีวิต คือ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ซึ่งความชอบของคนเรานั้นแตกต่างกัน การได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือกิจกรรมที่ชอบ จึงเปรียบเสมือนเติมเต็มกำไรให้ชีวิต เช่น ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว ท่องเที่ยว อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ ฯลฯ จะทำให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างสดชื่น และสร้างสมดุลให้กับชีวิตอีกด้วย