สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้อง-เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...

เริ่มนับถอยหลังสู่ช่วงเวลามหาปีติของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ ...*...

และโลกจะได้ตระหนักถึงความผูกพันความจงรักภักดีของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสืบเนื่องมายาวนาน ...*...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. พระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ทรงมีพระเชษฐภคินีคือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...*...

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดประชุมวาระพิเศษ โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่ได้รับจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้แก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบ ก่อนอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นทรงราชย์ และพระองค์ได้รับเป็นพระมหากษัตริย์ จากนั้นวันที่ 1 ธันวาคม จึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประมุขฝ่ายบริหาร และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประมุขฝ่ายตุลาการ เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยนายพรเพชรได้กราบบังคมทูลเชิญขึ้นสืบราชสมบัติ จากนั้นพระองค์มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ...*...

โดยพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ดังกล่าวมีความว่า “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ว่า เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทยทั้งปวง” ...*...

นับว่าเป็นผู้บริหารที่คอยสร้างสรรค์ คิดค้นโปรเจค และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริงสำหรับ มาริสา จงคงคาวุฒิ หัวเรือใหญ่ของไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) โครงการดีๆที่คอยจุดประกายเยาวชนและชุมชนจากทีเอ็มบี ที่ยังคงไม่หยุดพัก เดินหน้าหน้าสร้างศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า ลำดับที่ 5 ในตัวเมืองสมุทรปราการ ที่ตอนนี้สำเร็จ ลุล่วงไปเกือบ 100% พร้อมเปิดให้บริการในกลางปีนี้ ...*...

เพราะการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด “แหม่ม” วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ Chief Marketing Officer แห่งเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดเต็มกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสำหรับน้องๆ หนูๆ จัดงาน “The Mall Kodomo No Hi 2019 เทศกาลวันเด็กญี่ปุ่น” งานเฉลิมฉลองวันเด็กญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการตุ๊กตาเฉลิมฉลองวันเด็กที่หาชมได้ยาก สนุกไปกับกิจกรรมเวิร์คช็อป Japanese Learning Stationให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และเข้าถึงวัฒนธรรมของวันเด็กญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น พร้อมพบกับมาสคอตหมูดำคุโรบูตะ ครั้งแรกในประเทศไทย งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พ.ค.ที่แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางแค และวันที่ 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. ที่อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น บี เดอะมอลล์ ท่าพระ ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. เวลา เวลา 08.30 น. กฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นตามโครงการวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บรรยายพิเศษ...ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน จำได้ง่ายๆด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรสายสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อผู้บริหารระดับสูงนำไปปฏิบัติ โดยมี สนั่น อังอุบลกุล ประธานหลักสูตรฯ พร้อมคณะอาจารย์ ร่วมฟัง ที่ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

เตรียมงาน...ทองชัย ชวลิตพิเชษฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สรรชาย นุ่มบุญนำ รอง กก.ผจก. ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) เตรียมจัดงาน PUMPS&VALVES ASIA งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดเกี่ยวกับปั๊มอุตสาหกรรม วาล์ว ครบวงจร พร้อมกันนี้จะจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาภาคการผลิตในโรงงานแก่ผู้มาร่วมงานหลายหัวข้อ

มอบตราสัญลักษณ์...ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ปธ.กก. ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและสถานที่จัดงานอาเซียน เพื่อยืนยันคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นสถานที่จัดงานไมซ์ไทย โดยมี จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ. ทีเส็บ ต้อนรับ ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เมื่อวันก่อน

ครบเจ็ดรอบ...กฤษณ์-กรณ์ ณรงค์เดช จัดงานเลี้ยงแลองครบ 7 รอบ 84 ปีให้ คุณพ่อ ดร.เกษม ณรงค์เดช ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มเคพีเอ็นกับมื้อดินเนอร์ที่เป็นกันเองด้วยเมนูจาก เชฟแพม พิชญา อุทารธรรม ท่ามกลางเพื่อนสนิท เชาวรัตน์ ชาญวีรกุล ม.ร.ว ปรีดียาธร เทวกุล ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และ สุขวิช รังสิตพล มาร่วมอวยพร ที่บ้านณรงค์เดช สุขุมวิท 49 เมื่อวันก่อน

ประชุมวิชาการ...ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์/ปธ.กก.นโยบาย สกว. นคร ตังคะภิภพ หัวหน้าโครงการวิจัยและปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ.ร่วมกับ สพฐ. จัดประชุมวิชากา นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนคุณภาพต่อเนื่องสู่การประกันคุณภาพ ผลสำเร็จและบทเรียนจากโครงการวิจัยปฏิบัติการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ที่อิมแพ็ค ฟอรัม 4 เมืองทองธานี

เพื่อการศึกษา...อลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาบุตร-ธิดา ชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 10 เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับ บุตร-ธิดา ของ สมาชิก โดยมี ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมฯพร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ที่บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ปิ่นเกล้า

สมทบทุน...ประจักษ์ - ละออ ตั้งคารวคุณ ปธ.กก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ จำนวน 1 ล้านบาท โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ และ รท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ ร่วมในพิธี ที่สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันก่อน

เฉลิมพระเกียรติ...ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ และการประกวดภาพวาดภาพพระราชกรณียกิจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ร้อยสี่สิบสามปี...เกร็ก ลิดเดล ผจก.ใหญ่ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และ แขกที่พักในโรงแรม ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ในโอกาสที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ครบรอบ 143 ปี โดยมี นิจพร จรณะจิตต์ อัศวิน คงสิริ ยุทธชัย จรณะจิตต์ สุรชัย ศิริวัลลภ และ เจมส์ ไลลี่ ร่วมงาน ที่เทอเลซริมน้ำ โรงแรมฯ เมื่อวันก่อน

มอบเงินล้าน...ปัฐวิน วงศ์เสถียร ผอ.อาวุโส สายงานการตลาดและการขาย แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ มอบรางวัลบัตรกำนัลมูลค่า 1 ล้านบาท แก่ สุทธิชา ชุ่มแก้ว ลูกค้าจากโครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น ผู้โชคดีจากกิจกรรมจับรางวัล หนาว X2 จัดหนัก รับเงินล้าน กับแกรนด์ ยูนิตี้ ที่โครงการ คอนโด ยู ดีไลท์ รัชวิภา กรุงเทพฯ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน