“กฤษฏา” ยิ้มดันไข่ไก่แตะฟองละ 2.60 บาท คาดเปิดเทอมขยับขึ้น 3 บาท จ่อคุยพาณิชย์คุมปลายทางไม่เกิน 4 บาท ป้องกระทบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.62 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขยับแตะฟองละ2.60บาทแล้ว คาดว่าช่วงเปิดเทอมราคาจะขึ้นไปถึง 3 บาท ซึ่งจะมีการบริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ตามจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ คุมราคาปลายทางไม่ให้เกินฟองละ 4 บาทเพื่อไม่กระทบผู้บริโภค ทั้งนี้ การแก้ปัญหาราคาไข่ไก่อย่างเป็นระบบและจริงจังเริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนรายใหญ่และเกษตรกรผู้เลี้ยง ในการให้ความร่วมมือตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กําหนด โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ วันนี้สิ่งที่ทุกฝ่ายดําเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มบรรลุผล ทําให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นใกล้เคียงต้นทุนการผลิต ช่วยให้เกษตรกรสามารถต่อยอด อาชีพต่อไป หลังจากนี้จะยังคงสานต่อมาตรการเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ จากกิจกรรมส่งออกไข่ไก่ที่ยังคงเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะ กรมปศุสัตว์ได้เปิดตลาดสิงคโปร์เพิ่มอีก 49 ล้านฟองต่อเดือน จากเดิมที่ส่งออกในตลาดฮ่องกงอยู่แล้ว

“ก่อนหน้านี้ไข่ไก่ที่เคยล้นตลาดเริ่มเข้าสู่สมดุล หลังจากภาคเอกชนผู้นําเข้าปู่ย่าพันธุ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ทั้ง 16 บริษัท และเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ขนาด 2 แสนตัวขึ้นไป ให้ความร่วมมือในการลดจํานวนไก่พันธุ์และลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง พร้อมผลักดันการส่งออกจะเห็นว่าการแก้ไขมาถูกทาง ทุกฝ่ายจริงใจกันและเอื้อเฟื้อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม” นายกฤษฎา กล่าว

ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออกไข่ประกาศขึ้นราคาไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท ในวันที่ 29เมษายน 2562 จากการดำเนินการนโยบายรักษาสมดุลเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน