สทนช. ชี้ไทยเผชิญภาวะเอลนีโญ ส่งผลกระทบปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภาคกลาง ภาคอีสาน ระดับต่ำมาก ส่วนลุ่มเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี ใช้น้ำเกินแผน ยังจัดสรรน้ำสำรองเพิ่มอีก498ล้านลบ.ม.จนสิ้นสุดฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางมีจำนวนกว่า 200 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของความจุ และน้ำที่ไหลลงเขื่อนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับต่ำมาก รวมทั้งเขื่อนขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 13 เขื่อน น้ำน้อยวิกฤติ สอดคล้องประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อุณหภูมิในปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1-2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สภาพอากาศร้อนแล้งยาวนานกว่าทุกปี โดยจะมีน้ำสำหรับทำการเกษตรน้อยลง

สำหรับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ อ่างฯขนาดใหญ่ 35 อ่าง และแหล่งน้ำธรรมชาติ 2 แห่ง (หนองหาร และบึงบอระเพ็ด) มีปริมาณน้ำ 42,132 ล้าน ลบ.ม.(59%) ปริมาณน้ำใช้การ 18,589 ล้าน ลบ.ม. (39%) อ่างฯ ขนาดกลาง (426 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 2,448 ล้าน ลบ.ม. (44%) ปริมาณน้ำใช้การ 2,033 ล้าน ลบ.ม. (39%) แหล่งน้ำขนาดเล็ก (141,739 แห่ง) ปริมาณน้ำ 1,885 ล้าน ลบ.ม. (38%)

ในส่วนอ่างฯ น้ำมากกว่า 50% ของปริมาณน้ำใช้การ มีขนาดใหญ่ 9 แห่ง ขนาดกลาง 134 แห่ง อ่างฯ น้ำระหว่าง 30-50% ของปริมาณน้ำใช้การ : ขนาดใหญ่ 12 แห่ง ขนาดกลาง 110 แห่ง อ่างฯ น้ำน้อยกว่า 30% ของปริมาณน้ำใช้การ : ขนาดใหญ่ ภาคเหนือ 3 แห่ง (แม่มอก 21 ล้าน ลบ.ม. 22% แม่กวงอุดมธารา 67 ล้าน ลบ.ม. 27% แควน้อยบำรุงแดน 247 ล้าน ลบ.ม. 28%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง (อุบลรัตน์ 1 ล้าน ลบ.ม. 1% สิรินธร 51 ล้าน ลบ.ม. 5% ลำนางรอง 34 ล้าน ลบ.ม. 29% ห้วยหลวง 27 ล้าน ลบ.ม. 21% และลำปาว 400 ล้าน ลบ.ม. 21% ลำพระเพลิง 35 ล้าน ลบ.ม. 23%) ภาคกลาง 3 แห่ง (ทับเสลา 22 ล้าน ลบ.ม.15% กระเสียว 15 ล้าน ลบ.ม. 6% ป่าสักชลสิทธิ์ 216 ล้าน ลบ.ม. 22%) ภาคตะวันออก 2 แห่ง (คลองสียัด 96 ล้าน ลบ.ม 25% ขุนด่านปราการชล 48 ล้าน ลบ.ม. 22%) ขนาดกลาง 191แห่ง

แผนการจัดสรรน้ำทั้งประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/62 (วันที่ 1 พ.ย.61 -30 เม.ย.62) จำนวน 23,100 ล้าน ลบ.ม. ผลการจัดสรรน้ำ (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 ถึงปัจจุบัน) 21,089 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 91% ของแผนการจัดสรรน้ำ คงเหลือ 2,011 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 9% ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนการจัดสรรน้ำ 7,300 ล้าน ลบ.ม. ผล 8,070 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 110% ลุ่มน้ำชี - มูล แผนการจัดสรรน้ำ 1,083 ล้าน ลบ.ม. ผล 1,118 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 103% ลุ่มน้ำแม่กลอง แผนการจัดสรรน้ำ 5,700 ล้าน ลบ.ม. ผล 4,717 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82% คาดว่าจนสิ้นสุดฤดูแล้ง ต้องจัดสรรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำ ชี--มูล รวมจำนวน 498 ล้าน ลบ.ม.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน