วันที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 23.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคม จ.หนองคาย อำนวยการโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายอดุลย์ นามแสง ป้องกันจังหวัดหนองคาย นำคณะออกตรวจจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยโดยร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก, พมจ., สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย, สมาชิก อส.จังหวัดหนองคาย. และฝ่ายปกครอง อ.โพนพิสัย ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เพื่อตรวจบังคับใช้กฎหมาย และป้องกันการกระทำผิด ตาม พรบ.สถานบริการ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พรบ.คุ้มครองเด็กฯ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และค้าประเวณี

ผลจากการออกตรวจพบว่าสถานบริการโรงเบียร์ใบเตย ตั้งอยู่ที่ถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ ปล่อยให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 2 คน และอายุ 16 ปี จำนวน 1 คน เข้าใช้บริการ จึงกล่าวหาผู้ดูแลของร้านคือ นางสาวกนกภรณ์ มหาโยธี อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ 2 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ว่ากระทำความผิดฐาน 1.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 2.ฐานยุยงสงเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการใบเตย กระทำผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ ฐาน 1.ปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการในสถานบริการระหว่างเวลาเปิดทำการ และฐานไม่ตรวจบัตรประชาชนผู้เข้าใช้บริการ และกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 จึงได้ควบคุมตัว ผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลาง สุรา 1 ขวด บิลเงินสด 2 เล่ม นำส่ง พงส.สภ.โพนพิสัย ดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้จากกรณีฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดหนองคาย จะเสนอ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มีคำสั่งปิดสถานบริการโรงเบียร์ใบเตย กำหนดระยะเวลา 5 ปีต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance