ตากจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562   พล.อ.อ.สุบิน​ ชิวปรีชา  กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความดีด้วยหัวใจ”  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะตะเภา  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาทุกหมู่เหล่า จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ ช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บขยะ เศษวัสดุบริเวณโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม  โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกลจากหลายหน่วยงานในการทำกิจกรรมครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า หนองเล่มเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชาวบ้านได้ใช้หนองเล่มเป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน​  และบริเวณเดียวกันยังมีเจดีย์ยุทธหัตถี ซึ่งเป็นเจดีย์ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้สร้างไว้ในคราวกระทำยุทธหัตถีชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด มีอายุสมัยกรุงสุโขทัยรวม 700 ปีเศษ