ตามที่ได้เกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 ทำให้บ้านเรือนราษฎรเกิดความเสียหายในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดอ่างทอง ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้นายเรวัต ประสงค์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ นำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย

และเมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 23 เม.ย.2562 ) นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เดินทางไปพื้นที่ 2 ตำบล ของอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาจำนวน 34 ครอบครัว คือ ตำบลสายทอง จำนวน 16 ครอบครัว และตำบลโรงช้าง จำนวน 18 ครอบครัวพร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ประสบวาตภัย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยต่างๆและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้สร้างความปราบปลื้มและซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยอย่างหาที่สุดมิได้