วันที่ 21 เม.ย. 62 กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 จังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทั้งนี้ประกอบด้วย 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร 2.หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 3.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก 4.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ยโสธร 5.หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง และ 6.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากไม่ได้ไปใช้สิทธิ จะต้องเสียสิทธิทุกประการตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งไว้ และได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่ ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน