ชาย 18 หญิง 5 เจ็บอีกกว่า 2 พัน หตุใหญ่ไม่สวมหมวก-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตามด้วยเมา 81% เป็นมอเตอร์ไซต์ เทียบสถิติตั้งแต่ปี 57 ปีนี้เสียชีวิตสูงสุด โดยเฉพาะทางตรง กับปัญหาเดิมๆ ไม่มีวินัย ไม่เคารพกฎจราจร

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รายงานสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.62 โดยศูนย์เอราวัณประสานกำลังเครือข่ายการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตกทม. 95 โรงพยาบาล และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

สรุปข้อมูลยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุในพื้นที่กทม. รวม 2,269 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บสะสม 2,246 ราย เสียชีวิต 23 ราย เป็นชาย 18 ราย หญิง 5 ราย สาเหตุอุบัติเหตุการเสียชีวิตสูงสุดจากการไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 41.57% ขณะที่ยังคงมีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ 17.39% โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จักรยานยนต์ 81.96%

ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่งรายงานสถิติอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กทม.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) ในปี 2557 มีผู้บาดเจ็บ 11 ราย เสียชีวิต 9 ราย ปี 2558 ผู้บาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต 10 ราย ปี 2559 ผู้บาดเจ็บ 29 ราย เสียชีวิต 19 ราย ปี 2560 ผู้บาดเจ็บ 35 ราย เสียชีวิต 11 ราย และปี 2561 ผู้บาดเจ็บ 77 ราย เสียชีวิต 9 ราย

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงคือ ทางตรง โดยปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ไม่มีวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาสุรา

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance