เพิ่มวงเงินคุ้มครองผู้โดยสารหากเสียชีวิต-ทุพพลภาพ2ล. สูงสุด 7 ที่นั่ง ย้ำต้องคาดเข็มขัดหมด ห้ามทำหัตถการขณะรถวิ่ง ทุกคันต้องมีจีพีเอส กล้องวงจรปิด ห้ามฝ่าไฟแดงโดยไม่มีข้อแม้ และจัดเวลาทำงานที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.62 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดก.สาธารณสุข เปิดเผยหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ว่า รมว.สาธารณสุข และปลัดก.สาธารณสุข ให้ความสำคัญและห่วงใยความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ขณะนำส่งผู้ป่วย ได้มี นโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องทำประกันภัยรถพยาบาล ชั้น 1 ภาคสมัครใจ และเพิ่มวงเงินประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวรเป็นคนละ 2,000,000 บาท สูงสุด 7 ที่นั่ง โดยรถพยาบาลที่หมดประกันภัยฉบับเดิมให้ต่อประกันภัยฉบับใหม่กับบริษัทประกันภัยที่มีข้อตกลงร่วมกัน 4 บริษัท

นอกจากนี้ กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานขับรถพยาบาลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของก.สาธารณสุข และตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ครั้ง จำกัดความเร็วของรถพยาบาลไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ในรถต้องมีผู้โดยสารรวมพนักงานขับทั้งหมดไม่เกิน 7 คน ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และห้ามทำหัตถการขณะรถเคลื่อนที่ รถพยาบาลทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS และกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี และให้คำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

กองทุนประกันวินาศภัย