ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com


ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงสงกรานต์มิได้ทำให้ประชาชนย่อท้อกับความร้อนของอากาศในปีนี้ ต่างเดินทางกลับบ้านในช่วงหยุดยาว 5 วัน ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องได้ชื่นใจกับลูกหลานที่ได้แสดงความกตัญญูแบบวิถีไทยให้เห็นกันได้ทุกปี

แม้ว่าในอากาศจะเต็มไปด้วยฝุ่นละอองอันเกิดจากการเผาป่าของชาวไร่ในแถบจังหวัดภาคเหนือ แต่ผู้คนมิได้ย่อท้อต่างเดินทางกลับบ้าน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมาก กลับไปเดินทะเลกันแทนก็ตาม เศรษฐกิจทางภาคเหนือลดลงกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก

รัฐบาลได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเหมือนกับทุกปี เพื่อมิให้ 7 วันอันตรายมีอุบัติเหตุลดลงมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมิวายพบกับอุบัติเหตุกันเช่นเคย อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการขับขี่ การดื่มของมึนเมามาขับรถกัน ทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนมิได้ลดลงแต่อย่างใด

หลังสงกรานต์แล้วประชาชนคงอาจจะได้ข่าวสารการจับขั้วรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ รอการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 21 เดือนนี้ ซึ่งคงไม่มีผลอะไรมากนัก เพราะคะแนนทิ้งห่างกันมาก และเป็นการเลือกตั้งเฉพาะบางหน่วยที่มีคะแนนไม่มากกว่า 1,000 คะแนนเสียง แต่มีผลด้านคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะคะแนนอาจทิ้งห่างกันมาก เพราะประชาชนรับรู้ว่าใครเป็นใคร เพื่อที่จะมาบริหารประเทศกันมากแล้ว

ข่าวการเมืองจะเงียบไปชั่วขณะ แต่หลังสงกรานต์คงคึกคักกันมากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่จะได้เสียกันแล้ว ที่แน่ๆเห็นพรรคภูมิใจไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลกันค่อนข้างแน่ แต่พรรคประชาธิปัตย์ยังขัดแย้งกันอยู่ระหว่างเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับการเป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระ แต่ที่พอจะมั่นใจได้ว่าจะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับพลังประชารัฐ เพื่อช่วยกันประคับประคองประเทศให้เดินหน้าได้

จริงอยู่สูตรคำนวณหาจำนวน สส. โดยเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์ยังไม่ชัดเจน แต่พอจะเดาได้ว่าทุกเสียงของประชาชนจะมีค่ามากกว่าจะเทให้เฉพาะพรรคใหญ่ๆเท่านั้น ส่วนพรรคเล็กๆควรมีโอกาสได้คะแนนและจำนวน สส. ปาร์ตี้ลิสต์กันบ้าง ถึงตอนนั้นพอจะอนุมานได้ว่าพรรคเล็กๆคงเข้าร่วมกับรัฐบาลที่เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบของประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่มีวัศนธรรมและประเพณีไม่เหมือนใครในโลกนี้

ระบบกษัตริย์ยังคงมีบารมีพอที่จะทำให้คนไทยโดยทั่วไปยังคงให้ความสำคัญเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาติที่คนไทยยังคงให้ความเคารพและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า

ประเพณีสงกรานต์ ได้ยึดถือกันมานานในการกลับไปบ้านเกิดร่วมรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ทุกจังหวัดต่างจัดงานสงกรานต์กันทุกปี เช่นเดียวกับการยอมรับพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายใดๆ ก็ยังยึดถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมไทยมิได้เสื่อมคลาย ใครมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของไทย ก็ควรไปอยู่ทีประเทศอื่นดีไหม?

ณ วันนี้ประชาชนรู้แล้วว่า พรรคใดที่ยังคงเคารพเทิดทูนระบบกษัตริย์ พรรคใดที่มีความคิดก้าวหน้าเอาระบอบประชาธิปไตยของชาติอื่นมาใช้ พรรคใดที่เป็นสาวกที่แท้จริงของระบอบทักษิณ เชื่อได้ว่า ประชาชนจะยอมรับรัฐบาลที่เทิดทูนพระมหากษัตริย์ให้มาบริหารประเทศต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย