วันที่ 15 เม.ย.62 บรรยากาศประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังคงสนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์โดยใช้ปืนฉีดน้ำยิงใส่กันอย่างสนุกสนาน บนถนนสีลมวันสุดท้าย อย่างไรก็ตามวันนี้ มีคนน้อยกว่า 2 วันที่ผ่านมา ท่ามการการดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่